top

Archiwum

Minister Rolnictwa wydał rozporządzenie, w którym zakazuje się utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni


W związku z zagrożeniem wystąpienia na terytorium Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków zaradczych związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru ptaków (Dz. U. Nr 203, poz. 1688).

Rozporządzenie to wprowadza m. in. zakaz:

- organizowania targów i wystaw z udziałem drobiu,

- dostarczania oraz każdego sposobu zbycia drobiu na targowiskach,

- utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni.

Wydanie tego rozporządzenia wynika z bezpośredniego zagrożenia wystąpienia w Polsce ptasiej grypy, spowodowanego sezonowymi wędrówkami dzikiego ptactwa, zwłaszcza przemieszczającego się z obszarów gdzie wystąpiły ogniska tej choroby.

Rozporządzenie ma charakter czasowy i nie określono w nim przez jaki okres ma obowiązywać zakaz, gdyż nie jest możliwe precyzyjne określenie jak długo będzie trwało zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium Polski.

Zakaz utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni jest sposobem ograniczenia przemieszczania się tych zwierząt oraz kontaktów z dzikim ptactwem.

Wprowadzenie zakazu zbywania drobiu na targowiskach wynika z potrzeby uniemożliwienia wprowadzania do obrotu drobiu z tzw. „chowu przyzagrodowego” w małych gospodarstwach ze względu na liczbę tych gospodarstw, ich rozproszenie i związany z tym utrudniony nadzór Inspekcji Weterynaryjnej.

Tekst ww. rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii – www.wetgiw.gov.pl na podstronie „Ptasia Grypa”.

Wskazane jest regularne sprawdzanie strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, a także strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.p.

powrót