top

Archiwum

Izba jest przeciwna wydaniu przepisów zwalniających rolników, posiadających do 50 kur, z obowiązku znakowania jaj sprzedawanych przez nich na publicznych lokalnych rynkach


Zdaniem Izby, wszystkie jaja oferowane konsumentowi powinny być oznakowane w celu zagwarantowania identyfikacji ich pochodzenia, zwłaszcza w sytuacji zagrożeń związanych z ptasią grypą. Zamieszczenie w miejscu sprzedaży jaj, nazwy i adresu gospodarstwa nie daje takiej gwarancji. Nie ma możliwości sprawdzenia, czy jaja te pochodzą wyłącznie z tego gospodarstwa. Produkcja jaj prowadzona przez rolników, posiadających do 50 kur, nie podlega bowiem rejestracji i nadzorowi.

Izba zwróciła się w dniu 17 października 2005 r. z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o wstrzymanie wydania przepisów zezwalających na sprzedaż nieoznakowanych jaj na targowiskach i bazarach. Możliwość sprzedaży nieoznakowanych jaj powinna być ograniczona wyłącznie do bezpośredniej sprzedaży w gospodarstwie, w którym zostały wyprodukowane. Tylko w takim przypadku konsument może mieć pewność, że kupił jajaz wiadomego źródła. Pewności takiej nie daje lansowany przez Gazetę Wyborczą zakup jaj na targu „u baby”.

powrót