top

Archiwum

Spożywanie jaj i przetworów z jaj nie jest niebezpieczne


Europejskie organizacje branżowe: ZVE , EPG oraz EPEGA, cytują opinie ekspertów:

„Z informacji WHO wynika, że nie przedstawiono dotąd żadnych danych wykazujących, że grypa ptasia może być przeniesiona na ludzi z zakażonej żywności.

Ryzyko, że jaja zakażone wirusem ptasiej grypy mogą dostać się do handlu jest wykluczone.

Według prof. dr H.M.Hafeza – kierownika Instytutu Chorób Drobiu na Uniwersytecie w Berlinie, kury nioski zaprzestają aktywności nieśnej bezpośrednio po zakażeniu wirusem wysoko-zjadliwej ptasiej grypy. Przy wybitnie krótkim czasie inkubacji, po kilku godzinach jest praktycznie niemożliwe, aby zainfekowane kury jeszcze znosiły jaja.

Wirus grypy ptasiej jest ponadto bardzo wrażliwy na wysokie temperatury. W temperaturach od 50° C wirusy grypy tracą moc zakażania równolegle z podnoszeniem temperatury. W temperaturze 60° są po 30 minutach nieobecne, względnie unieszkodliwione (zamarłe).”

Standardy temperatur zaecane do inaktywowania wirusów ptasiej grypy w przetwórstwie spożywczym (na podstawie danych OIE).

Do właściwej inaktywacji wirusów ptasiej grypy stosuje się następujące standardy (temp. °C) dla jaj, produktów jajczarskich i mięsa drobiowego:

Jaja spożywcze – w temp. 60°C – wirus ginie po 210 sek.

Masa jajowa – w temp. 60°C – wirus ginie po 372 sek.

Masa jajowa – w temp. 61,1°C – wirus ginie po 210 sek.

Białko jaja (ciekłe) – w temp. 55,6°C – wirus ginie po 372 sek.

Białko jaja (ciekłe) – w temp. 56,7°C – wirus ginie po 210 sek.

10% żółtko solone – w temp. 62,2°C – wirus ginie po 372 sek.

10% żółtko solone – w temp. 63,3°C – wirus ginie po 210 sek.

Mięso – temperatura 70°C utrzymywana przez 1 sekundę jest właściwa do inaktywacji wirusów HPAI obecnych w mięsie.

powrót