top

Archiwum

Władze Białorusi przyznały, że Polska jest krajem bezpiecznym pod względem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków


W dniu 19 stycznia 2006 r., Główny Urząd Weterynaryjny Republiki Białorusi wraz z Państwową Inspekcją Weterynaryjną i Państwową Inspekcją ds. Środków Spożywczych Ministerstwa Rolnictwa Białorusi poinformowały polskie władze weterynaryjne, że zgodnie z danymi Międzynarodowego Biura Epizootycznego, Rzeczpospolita Polska jest krajem bezpiecznym pod względem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków, grypy ptaków i choroby Newcastle. W związku z powyższym nie stwierdzono powodów i nie wprowadzono ograniczeń wwozu mięsa drobiowego i wyrobów z mięsa drobiowego z Rzeczpospolitej Polskiej.

Jedynie w przypadku wystąpienia wymienionych wyżej chorób ptactwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Weterynaryjny Republiki Białorusi wprowadzi ograniczenia zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych Międzynarodowego Biura Epizootycznego.

powrót