top

Archiwum

WTO GATT Panel: Brazylia i Tajlandia. Stosowane przez UE metody ograniczania nadmiernego importu solonego mięsa są niezgodne z regułami WTO


Opublikowany na początku czerwca 2005 r. raport zawiera rozstrzygnięcie Panelu w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczącego zmiany klasyfikacji taryfowej mrożonych kawałków kurczaka z dodatkiem soli na korzyść Brazylii i Tajlandii. WTO stanęła na stanowisku, że Unia Europejska naruszyła ustalenia Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) klasyfikując import mrożonych kawałków kurczaków o zawartości soli od 1,2%-1,9% do kodu CN0207.14.10 (mięso i podroby drobiowe, zamrożone, w kawałkach) zamiast do kodu CN0210.99.39 (mięso i podroby drobiowe, solone) co skutkowało wzrostem stawki celnej z poziomu 15,4% do poziomu 102,4 EUR/100kg/net. Przenosząc towar z jednej pozycji do drugiej UE przekroczyła poziom stawki związanej. Zgodnie z rozporządzeniem KE 1223/02 mrożone kawałki kurczaka z dodatkiem soli były klasyfikowane do pozycji CN0207, ze względu na fakt, że dodatek soli nie zmienia charakteru produktu jako mięsa mrożonego z pozycji CN0207. Regulacja ta oznaczała, że od lipca 2003 roku pobierane było cło w wysokości 102,4 EUR/100kg/net, powodując 80% spadek (o wartości 230 mln euro) eksportu mięsa drobiowego z Brazylii do państw członkowskich Unii Europejskiej. Brazylia i Tajlandia postanowiły zaskarżyć na forum WTO unijne rozporządzenie. Według źródeł unijnych, wprowadzenie tej klasyfikacji było niezbędne ze względu na ogromny wzrost eksportu "solonych" produktów z Brazylii i Tajlandii z poziomu 3 tys. ton w 1996 roku do 400 tys. ton w 2001 roku.

Komisja Europejska, reprezentująca w sporze Unię Europejską, podjęła decyzję o złożeniu odwołania od decyzji Panelu (taką możliwość przewidziano w ramach uzgodnień Rundy Urugwajskiej).

12 września 2005 r. odwołanie złożone przez UE zostało odrzucone. Stwierdzono, że mrożone mięso drobiowe o zawartości soli 1,2%-3% powinno być klasyfikowane w ramach kodu CN0210, a nie kodu CN 0207. W związku z powyższym KE przysługiwało albo złożenie skargi do arbitrażu albo przyjęcie decyzji wydanej przez Panel. KE przychyliła się do tej drugiej opcji.

Jednocześnie Komisja Europejska podjęła decyzję, aby kwestię klasyfikacji mrożonych kawałków kurczaka z dodatkiem soli przedstawić do rozstrzygnięcia przez Komitet Systemu Zharmonizowanego w ramach Światowej Organizacji Celnej (WCO), który jest jedynym decyzyjnym organem na poziomie międzynarodowym rozstrzygającym klasyfikację towarów.

powrót