top

Archiwum

Konsekwencje dla krajowych producentów jaj wylęgowych i piskląt wynikające z niedostosowania ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich


Konsekwencje omówionych przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich:

–Ustanowienie w krajowym prawie, nie występujących w Unii Europejskiej barier zootechnicznych w handlu żywym drobiem i jajami wylęgowymi, stanowić będzie podstawy do postawienia Polsce przez Komisję Europejską zarzutów o naruszaniu zasad swobodnego obrotu pomiędzy państwami członkowskim. O takim zagrożeniu Zarząd Izby poinformował resort rolnictwa i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

–Utrzymanie w Polsce dotychczasowego systemu nadzoru nad reprodukcją drobiu oraz obrotem jajami wylęgowymi i pisklętami, stanowić będzie utrudnienia w dostępie do europejskiego postępu biologicznego.

–Koszty nieuzasadnionego nadzoru hodowlanego, obniżają konkurencyjność krajowych produktów drobiarskich.


–Przekazanie takiego zakresu uprawnień organizacji, która zrzesza podmioty prowadzące działalność konkurencyjną dla kontrolowanych podmiotów, jest sprzeczna z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz z zasadami przestrzegania tajemnicy handlowej.

Ustanawianie tego rodzaju barier hamujących rozwój krajowej reprodukcji i wylęgów drobiu, producenci mogą uznać za swego rodzaju zamach na ich działalność, zwłaszcza, że przywóz piskląt towarowych na terytorium Polski z dniem 1 maja 2004 r. nie będzie objęty żadnymi ograniczeniami.

Z przeforsowanego w parlamencie stanowiska resortu rolnictwa wynika, że pomimo włączenia krajowego drobiarstwa do wspólnego rynku, w sferze reprodukcji i wylęgów drobiu nadal obowiązywać będą dotychczasowe ograniczenia.

Urzędnikom, decydującym o regulacjach w sektorze drobiarskim, widać nie mieści się w głowie, że krajowi producenci jaj wylęgowych i piskląt mogliby sprzedawać swoje produkty na rynku innych krajów członkowskich oraz, że rynek ten poszerza się o 9 nowych krajów.

Pewnie z tego samego powodu nie został w Polsce do tej pory wdrożony unijny system zatwierdzania zakładów produkujących jaja wylęgowe i pisklęta i publikowania listy tych zakładów, co jest warunkiem swobodnego handlu tymi produktami na wspólnym rynku.

Prof.dr hab. Stanisław Wężyk

Prezes Krajowej Izby

Producentów Drobiu i Pasz

powrót