top

Aktualności

UE obniża refundacje wywozowe do eksportu jaj i ich przetworów.


"W dn. 21 lipca 2011 r. opublikowano rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 710/2011 i 714/2011 ustanawiające refundacje wywozowe dla jaj oraz jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu. Do większości produktów dopłaty eksportowe obniżono w związku z dużym poziomem wywozu jaj na rynki krajów trzecich od początku tego roku oraz niższym poziomem cen światowych w stosunku do cen w UE.
Zmiany dopłat nie dotyczyły jaj wylęgowych. W dn. 21 lipca br. ukazało się również rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 711/2011 ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj. Ceny do większości produktów z drobiu podwyższono w stosunku do poziomu sprzed miesiąca w ślad za wzrostem cen na rynkach światowych. Ceny produktów jajecznych pozostały natomiast bez zmian. Stawki refundacji oraz ceny reprezentatywne podajemy w bieżących notowaniach FAMMU/FAPA."

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dziennika Urzędowego UE z dn. 21.07.2011

Uzupełnienie informacji w artykule FAMMU/FAPA:

Komisja Europejska podjęła decyzję o obniżeniu dopłat do eksportu w sektorze jaj  podczas posiedzenia Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych - Sektor Produktów Zwierzęcych, na podstawie analizy danych o bieżącej sytuacji na unijnym rynku drobiu i jaj.
Dane te przygotowywane są w formie prezentacji przez DG AGRI do wykorzystania na posiedzeniu tego Komitetu i stanowią podstawę do ustanawiania i stosowania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej dla sektora drobiu i jaj, między innymi, dopłat do eksportu produktów drobiarskich (jaj wylęgowych, piskląt, jaj spożywczych, przetworów z jaj i mięsa drobiu) na rynki krajów trzecich, służą one również do ustalania cen referencyjnych tych produktów.

Zmniejszenie stawek refundacji wywozowych dla jaj uzasadniono: "dużym poziomem wywozu jaj na rynki krajów trzecich od początku tego roku oraz niższym poziomem cen światowych w stosunku do cen w UE". Zmiany wysokości dopłat do eksportu do krajów trzecich nie dotyczą jaj wylęgowych.
Od 21 lipca obowiązują nowe stawki refundacji wywozowych dla jaj i przetworów z jaj, ustanowione w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) Nr 710/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. ustalającym refundacje wywozowe dla jaj (Dz. U. L. 190 z dnia 21 lipca 2011 r.) - http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:190:SOM:PL:HTML.

Aktualne stawki refundacji dla produktów drobiarskich dostępne są również na stronie internetowej Izby, podstronie Przepisy - http://www.kipdip.org.pl/article/id/371.

Polski handel zagraniczny jajami (kod CN 0 407)

Z analizy najnowszych danych ZSRIR* dotyczących wielkości polskiego eksportu jaj spożywczych  w okresie od stycznia do maja 2011 r. wynika, że:

- w okresie pięciu miesięcy 2011 r. eksport jaj spożywczych wyniósł 71 932 ton. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. nastąpił wzrost eksportu o 11 750 ton, tj. o 19,5%.
- odnotowano poważny spadek opłacalności polskiego eksportu jaj - średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj w okresie od stycznia do maja 2011 r. wyniosła  859,7 euro/tonę. Wpływy z wyeksportowania jednej tony jaj  w tym okresie, w porównaniu z takim samym okresem 2010 r. były niższe o 269,8 euro/tonę (średnia wartość eksportu jednej tony jaj w 2010 r. wyniosła  1 129,5 euro/tonę).

*Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej
powrót