top

Aktualności

GUS wyliczył produkcję jaj kurzych w 2010 r. w poszczególnych województwach.


Całkowita produkcja jaj kurzych w 2010 r. wyniosła 11,12 mld sztuk, w tym spożywcze – 10,1 mld sztuk (91,0% produkcji ogółem), a wylęgowe 1,0 mld sztuk (9% produkcji ogółem).
Pogłowie niosek kurzych w produkcji jaj wylęgowych w 2010 r. wynosiło 6 663 tys. sztuk (stan średnioroczny) co stanowi 13,6% średniorocznego stanu ogółu niosek kurzych (49 041 tys. szt). Badania liczebności pogłowia drobiu obejmują stada w wieku powyżej 2 tygodni.

Najwyższą produkcję jaj kurzych zarejestrowano w następujących województwach:
Jaja spożywcze:
- woj. wielkopolskie - 3,9 mld sztuk (35,9% produkcji ogółem)
- woj. mazowieckie - 1,6 mld sztuk (13,1% produkcji ogółem)
- woj. dolnośląskie  - 0,7 mld sztuk (7,2% produkcji ogółem)
- woj. śląskie  - 0, 67 mld sztuk (6,6% produkcji ogółem)
Jaja wylęgowe kurze:
- mazowieckie - 284,7 mln sztuk (28,2% produkcji ogółem)
- wielkopolskie - 265,5 mln sztuk (26,3% produkcji ogółem)
- lubuskie - 113,8 mln sztuk (13,1% produkcji ogółem)
- zachodniopomorskie - 107,2 mln sztuk (10,6% produkcji ogółem)

                                  

powrót