top

Aktualności

Rynek mięsa drobiu i jaj - cykl ciekawych artykułów w czasopiśmie – „Polskie Drobiarstwo”


W lipcowej edycji czasopisma Nr 7/2011 opublikowany został artykuł – „Sytuacja cenowa na rynku jaj i jej uwarunkowania”  - autor Prof. dr hab. Krystyna Świetlik – ekspert Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.
„Polskie Drobiarstwo” w swoich następnych numerach opublikuje kolejne artykuły tej samej autorki. W sierpniu ukaże się artykuł  pt. „ Polscy konsumenci polubili drób”, a w edycji wrześniowej opracowanie pt. „Konsumpcja jaj w 2010 roku na tle lat wcześniejszych i jej uwarunkowania.”
Zachęcamy do lektury  tych artykułów. Opinie ekspertów IERiGŻ – PIB są podstawowym źródłem informacji dla resortu rolnictwa i pozostałych resortów tzw. gospodarczych, a zatem informacje te mają zasadniczy wpływ na kształtowanie polityki rządu wobec sektora drobiu i jaj.
W artykule „ Sytuacja cenowa na rynku jaj i jej uwarunkowania” (Nr 7/2011 ) dostępnym już dla czytelników „Polskiego Drobiarstwa”  - autorka omawia następujące zagadnienia:

Produkcja i podaż jaj w Polsce w 2010 r. -  dane i komentarz z uwzględnieniem analizy zmian wielkości wylęgów kurek nieśnych (na podstawie informacji KIPDiP publikowanych co miesiąc w „Polskim Drobiarstwie”)
(Wybrany fragment artykułu)
„ Liczba wstawionych kurek w II półroczu 2009 r. była aż o 51,2 % wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. W I kwartale 2010 r., w porównaniu z I kwartałem 2009 r. wzrostowi cen jaj o 18% towarzyszył 10% spadek cen pełnoporcjowych pasz stosowanych w towarowym chowie kur niosek, powodując dalszy wzrost opłacalności produkcji jaj konsumpcyjnych. Do października utrzymywała się wzrostowa tendencja produkcji piskląt kurek nieśnych. W całym 2010 r. liczba wstawionych kurek wyniosła 33,5 mln sztuk i była o 18,4% większa niż w 2009 r. Od listopada 2010 r. do marca 2011 r. krajowe wylęgi kurek nieśnych do intensywnej produkcji jaj spożywczych były o 4 mln szt, tj. o 27% mniejsze w stosunku do okresu listopad 2009 r. – marzec 2010 r. sygnalizując ograniczenie produkcji w bieżącym roku.”   

Krajowe ceny skupu i zbytu jaj – dane i komentarz  na podstawie ZSRIR i GUS
(Wybrany fragment artykułu)
Zmiany wolumenu produkcji i podaży jaj znalazły odzwierciedlenie w rozwoju cen płaconych producentów. Ceny skupu jaj wykazywały silną tendencję spadkową przy dużych wahaniach w poszczególnych miesiącach. Po wzroście w I kwartale 2010 r. w okresie kwiecień-lipiec miał miejsce znaczący ich spadek. W grudniu 2010 r. ukształtowały się one na poziomie 2327 zł/tonę, tj. o 43% niższym niż w analogicznym okresie 2009 r. W 2010 r. średni roczny poziom cen skupu jaj był o 26 % niższy od odnotowanego w roku poprzednim. Według danych GUS, w 2010 r., w 2010 r. za 1 szt jaja konsumpcyjnego płacono w skupie przeciętnie 0,19 zł, podczas gdy rok wcześniej 0,25 zł.”
„W marcu 2011 r. przeciętna cena skupu wyniosła 2782 zł/tonę i była o 455 zł, tj. o 19,6% wyższa niż w końcu 2010 r., ale o 31 % niższa od ceny z marca 2010 r.”
„Jednocześnie pasze pełnoporcjowe dla kur niosek podrożały o 22%, wzrosły ceny paliw, energii, usług weterynaryjnych i innych kosztów produkcji. W efekcie opłacalność produkcji uległa dalszemu pogorszeniu.”

Ceny jaj w Unii Europejskiej
dane i komentarz na podstawie statystyki Komisji Europejskiej.
(wybrane fragmenty tego rozdziału)
„Ceny jaj w Unii Europejskiej zwiększały się aż do wiosny 2010 r. osiągając w marcu rekordowy poziom. Ponieważ pasz były wówczas relatywnie tanie, produkcja stała się opłacalna. To zachęciło producentów w wielu krajach do zwiększenia wstawień i produkcji. W efekcie w połowie 2010 r. ceny jaj na unijnym rynku załamały się . Od kwietnia do lipca 2010 r. przeciętne unijne ceny jaj klasy M i L zmalały o 31,5% (marzec równa się 100).
Relacje cen w Polsce i w UE wskazują na stopniowe pogarszanie się konkurencyjności cenowej polskiego eksportu w ostatnich miesiącach 2010 r. i utratę wcześniejszej, mocnej pozycji eksportera jaj spożywczych na europejski rynek.”

Krajowe ceny detaliczne jaj dane i komentarz na podstawie GUS
(wybrane fragmenty tego rozdziału)
„W latach 2007-2010 (2006 rok=100) ceny jaj zwiększyły się o 34,5 %, przy wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym całej żywności odpowiednio o 14,6% i 19,7%. Oznacza to realny wzrost cen jaj o 17,4%. Jaja stały się relatywnie drogim źródłem białka zwierzęcego.(…) Najogólniej rzecz ujmując – w 2010 r. jaja stały się zbyt tanie dla producentów i jednocześnie zbyt drogie dla konsumentów.
Głównym czynnikiem hamującym wzrost cen jaj były ; wzrost krajowej produkcji jaj oraz duża podaż i silny spadek cen jaj w wielu państwach członkowskich.”

Przewidywane zmiany cen jaj.
Autorka uważa, że: „ przewidywania cen jaj w bieżącym roku są bardzo ryzykowne. Ważnym czynnikiem ryzyka są ceny pasz, kursy walut oraz zbliżający się termin zakazu stosowania nieulepszonych klatek. (…) Wszystko wskazuje na możliwość zmniejszenia produkcji jaj w II półroczu bieżącego roku. Potwierdzeniem tych przypuszczeń są dane o wylęgach kurek do produkcji jaj konsumpcyjnych. Spodziewane zmniejszenie produkcji może doprowadzić do wzrostu cen jaj.(…) W efekcie opłacalność produkcji jaj powinna się poprawić.”

W podsumowaniu tego rozdziału, autorka wymienia jednak zagrożenia dla tego scenariusza. 


powrót