top

Aktualności

Czy jakość handlowa jaj i ich wartość odżywcza zależą od systemu chowu kur?


Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej  (WPSA) rozwiewa mity o lepszych i zdrowszych  jajach od „szczęśliwych kur” na wolnych wybiegach. -http://www.poultryscience.org/pr081511.asp?autotry=true&ULnotkn=true

Robocze tłumaczenie artykułu opublikowanego w dniu 15 sierpnia 2011 r. na stronie World`s Poultry Science Association ), pod  tytułem:

„Według nowych badań,  nie ma różnicy w wartości odżywczej pomiędzy jajami od kur z chowu na wolnym wybiegu a jajami od kur z chowu klatkowego”

Poziom cholesterolu w jajach z obu źródeł okazał się być niższy od oczekiwanego, co zrewidowało wytyczne USDA (Departament Rolnictwa USA).

CHAMPAIGN, IL (15 sierpnia, 2011r.) – Jaja produkowane przez kury z wolnego wybiegu są często postrzegane przez społeczeństwo jako te o lepszych wartościach odżywczych niż jaja otrzymane od niosek trzymanych w tradycyjnych klatkach bateryjnych. Jednakże, według Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PSA), przeprowadzone ostatnio badanie naukowe zakwestionowało to popularne przekonanie, gdyż badanie to nie wykazało zasadniczo żadnych różnic w odżywczej wartości jaj produkowanych przez kury z obu rodzajów chowu.
Rezultaty badań pokazały także, że poziom cholesterolu w obu rodzajach jaj okazał się niższy niż ten określony w wytycznych Departamentu Rolnictwa USA. Skłoniło to ten Departament do rewizji danych  i obniżenia swoich szacunków dotyczących średniego poziomu cholesterolu w jajach.
Rezultaty badania zostały opisane w artykule pt. „Porównanie zawartości kwasów tłuszczowych, cholesterolu, witamin z grup A i E w jajach pochodzących od kur z konwencjonalnego chowu klatkowego oraz z chowu wolnowybiegowego” opublikowanym w lipcowym wydaniu pisma Poultry Science wydawanego przez Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej (PSA). Autor artykułu – doktor Kenneth E. Anderson, profesor na wydziale nauk drobiarskich na uniwersytecie stanowym w Północnej Karolinie, dane do badania zbierał w latach 2008-2009. Badanie zostało przeprowadzone równocześnie z testem wydajności niosek i systemów chowu w stanie Karolina Północna (the North Carolina Layer Performance and Management Test – NCLP&MT), który ocenia główne komercyjne linie produkcyjne niosek w Stanach Zjednoczonych.

„Głównym wnioskiem, który należy wysnuć z tego badania jest to, że jajo, niezależnie od tego, gdzie zostało wyprodukowane, jest bardzo odżywczym produktem. Jaja od kur z chowu wolnego miały wyższą całkowitą zawartość tłuszczu niż jaja od kur z chowu klatkowego, ale nie miały więcej cholesterolu. Być może najbardziej uderzającym wynikiem tego badania jest to, że zarówno w jajach od kur z chowu klatkowego jak i w jajach od kur z chowu wolnowybiegowego poziom cholesterolu jest w rzeczywistości niższy niż dotąd uważano, w związku z czym Departament Rolnictwa USA obniżył wytyczne dla zawartości cholesterolu w jajach zawarte w Bazie Danych o Składnikach Odżywczych tego Departamentu z 213 mg do 185 mg na jajo” – mówi doktor Anderson.

Struktura badań
Doktor Anderson przeprowadził swoje badania w Północnej Karolinie na ponad 400 młodych kurach  Hy-Line Brown. Nioski utrzymywane były w ramach 37-go testu  NCLP&MT w dwóch rodzajach chowu (wolnowybiegowym oraz klatkowym). Wszystkie badane nioski pochodziły z tego samego wylęgu. Oba rodzaje niosek (te z chowu wolnowybiegowego i te z chowu klatkowego) objęte były tym samym programem żywienia; jedyna różnica polegała na tym, że grupa niosek z chowu wolnowybiegowego miała dostęp do wybiegu i popularnej dla Karoliny Północnej mieszanki siana - paszy przeznaczonej zarówno na ciepłe jak i zimne pory roku.

Nioski przeznaczone do chowu wolnowybiegowego trzymane były na ściółce do 12. tygodnia życia a następnie przenoszone do systemu chowu wolnowybiegowego. W wieku17 tygodni były przenoszone do jednego z trzech wybiegów produkcyjnych. Podobnie postępowano z kurami z chowu klatkowego, które najpierw odchowywano w klatkach dla młodych kurek, a następnie, w wieku 17 tygodni, przenoszono do jednej z trzech grup klatek dla niosek. Także wszystkie pozostałe parametry chowu były w obu przypadkach tak podobne, jak to tylko możliwe.

Wyniki badania
Próbki jaj zostały pobrane w 50, 62 i 74 tygodniu życia (cyklu produkcyjnego) i wysłane do czterech różnych laboratoriów często wykorzystywanych do analizy wartości odżywczej jaj. Wyniki nie wykazały żadnego wpływu środowiska chowu (wolnowybiegowego czy klatkowego) na poziom zawartości witamin A i E w jajach. Niemniej, poziom β-karotenu był wyższy w jajach z chowu wolnowybiegowego, co według doktora Andersona mogło przyczynić się do ciemniejszego koloru żółtka, jaki można było zaobserwować w tych jajach  podczas badania. Badanie nie wykazało różnic w zawartości cholesterolu w jajach od kur z chodu wolnowybiegowego i od kur z chowu klatkowego.

Bazując na tych wynikach, doktor Anderson stwierdził, że “nie można stwierdzić znaczącej przewagi odżywczej jaj produkowanych przez kury trzymane w systemach wolnowybiegowych nad jajami produkowanymi przez kury trzymane w systemach klatkowych.”

O Stowarzyszeniu Wiedzy Drobiarskiej (PSA)
Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej (PSA) jest światowym stowarzyszeniem naukowym zajmującym się odkrywaniem i rozpowszechnianiem wiedzy uzyskanej z badań nad drobiem – wiedzy, która poprawia dobrobyt i zdrowie ludzi oraz dobrostan i zdrowie zwierząt, oraz umożliwia etyczną, zrównoważoną i ekonomiczną produkcję  żywności. Założone w 1908 roku, PSA zrzesza około 2.000 członków. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.poultryscience.org .

Źródło: http://www.poultryscience.org/pr081511.asp?autotry=true&ULnotkn=true 

Wcześniejsze wyniki badań WPSA publikowaliśmy 19 października 2010 r. w artykule, pt: „Efekty unijnych norm dobrostanu są wątpliwe dla amerykańskich naukowców” - http://www.kipdip.org.pl/article/id/533.

 

powrót