top

Aktualności

Prezydent zawetował dzisiaj ustawę o nasiennictwie uchwaloną przez sejm w dniu 1 lipca 2011 r.


Celem ustawy jest uregulowanie, zgodnie z unijnym prawem, spraw obejmujących zgłaszanie i rejestrację odmian roślin uprawnych, wytwarzanie, ocenę i kontrolę materiału siewnego odmian gatunków roślin uprawnych: rolniczych, warzywnych, materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych.

Prezydent Bronisław Komorowski uznał, że ustawa w obecnym kształcie jest niezgodna z prawem unijnym. Gazeta.pl (http://wyborcza.pl/1,75248,10164473,Prezydent_zawetowal_ustawe_w_sprawie_GMO.html), poinformowała natychmiast o stanowisku prezydenta : „Podczas konferencji prasowej w dniu 24 sierpnia 2011 r. zapowiedział, że jeżeli parlament przyjmie jego weto, natychmiast złoży w Sejmie projekt takiej samej ustawy, jednak bez przepisów dotyczących roślin modyfikowanych genetycznie. – Wraz z moim wetem składam deklarację: jeżeli parlament przyjmie moje weto, to w trybie natychmiastowym skieruję do parlamentu, jako inicjatywę prezydencką, ustawę o nasiennictwie bez tych zapisów dotyczących GMO, jako ustawę zupełnie niekontrowersyjną, a pożyteczną i niewątpliwie oczekiwaną - oświadczył Komorowski. Wyraził nadzieję na to, że taki projekt mógłby być przyjęty jeszcze przed wyborami.”

Podobne poglądy na temat ustawy o nasiennictwie wyraził profesor Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Na pytanie dziennikarza Gazety Wyborczej – redaktora Sławomira Zagórskiego ( rozmowa GW – Dział Nauka - 24.08.2011 r. pt. „Eksperci za GMO” - (http://wyborcza.pl/1,75476,10164045,Eksperci_za_GMO.html ), odpowiedział:
„Chciałby Pan, żeby prezydent podpisał ustawę ? Tak, bo jest ważna. Dwa artykuły dotyczące nasion GM wstawiono do niej jak kukułcze jajo i bez sensu, ale trzeba ją podpisać ze względu na produkcję rolną w Polsce.”

Rozmowę z Profesorem Tomaszem Twardowskim powinni przeczytać konsumenci, którzy boją się GMO.
Polecamy także lekturę artykułu redaktor Krystyny Naszkowskiej pt. „Już za późno na spory o GMO” (Gazeta Wyborcza, 24.08.2011 r.) -
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10163101,Na_spory_o_GMO_jest_juz_za_pozno.html .

O wynikach badań naukowych potwierdzających bezpieczeństwo zdrowotne drobiu i jaj pisaliśmy na naszej stronie internetowej w artykułach: 
 - Mięso drobiowe i jaja to produkty wolne od GMO. Uczeni z Instytutu Zootechniki w Balicach o bezpodstawnych obawach przeciwników GMO. (21.12.2009 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/463
- Krajowe badania nad bezpieczeństwem stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu drobiu zostały zakończone. (26.02.2010 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/475     
- Dyskusja nad GMO. (20.01.2010 r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/467

 

powrót