top

Aktualności

Dioksyny w holenderskich jajach ekologicznych.


Według holenderskiego urzędu ds. bezpieczeństwa żywności (nVWA), zanieczyszczone dioksynami jaja zostały wyeksportowane z Holandii do Belgii i Luksemburga. Jaja pochodziły z jednego holenderskiego gospodarstwa ekologicznego i trafiły do zakładu pakowania jaj w Belgii, a stamtąd do sieci handlowych w Belgii i Luksemburgu oraz do jednego belgijskiego zakładu przetwórstwa jaj. Holenderskie władze opublikowały ostrzeżenie i zaleciły wycofanie skażonych jaj z rynku do czasu zakończenia dochodzenia.

 Źródło: FAMMU/FAPA na podst. World Poultry, The Poultry Site z dn. 25.08.2011 powrót