top

Archiwum

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie "ptasiej grypy"


Dziś w rejonie Mierzei Wiślanej, tuż przy granicy z Federacją Rosyjską, znaleziony został martwy łabędź. Zgodnie z obowiązującą procedurą służby weterynaryjne pobrały próbki i niezwłocznie przesłały je do specjalistycznego laboratorium w Puławach. Wyniki badań będą znane w dniu jutrzejszym i wtedy też zostaną podane do publicznej wiadomości.

W resorcie rolnictwa przygotowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, które uchyli rozporządzenie z 15 grudnia 2005 r. Wszystkie zakazy będą obowiązywały wprost.

W nowym rozporządzeniu nastąpi zaostrzenie środków prewencyjnych poprzez faktyczne, obowiązkowe trzymanie drobiu w pomieszczeniu zamkniętym. Jedynym odstępstwem będzie możliwość przebywania drobiu na ograniczonym i zadaszonym wybiegu (za siatką i pod dachem). Zabezpieczenia muszą uniemożliwiać przedostawanie się przez nie nawet najmniejszych ptaków, jak np. wróbli.

Polska Inspekcja Weterynaryjna zaktualizowała „Polski Weterynaryjny Plan Gotowości Zwalczania Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków”, który przekazany został 30 grudnia do Komisji Europejskiej. Plan ten zawiera zmodernizowany model zwalczania tej choroby, uwzględniający najnowszą dyrektywę KE.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów przedstawi informację o działaniach, jakie były podejmowane w celu zabezpieczenia przed "ptasią grypą" oraz o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia tej choroby.

Źródło – strona internetowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

powrót