top

Aktualności

Nieprawdziwa jest informacja o zakazie sprzedaży jaj z klatek od 2012 r.


Na wniosek Krajowej Izby Biuro Prasowe resortu rolnictwa wysłało 7 października sprostowanie do mediów.
Na stronie internetowej resortu rolnictwa opublikowany jest komunikat 
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Sprzedaz-jaj-z-chowu-klatkowego-po-2011-roku/ następującej treści :

W związku z nieprawdziwymi, rozpowszechnianymi przez media informacjami dotyczącymi zakazu sprzedaży jaj z chowu klatkowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że po 2011 roku jaja z chowu klatkowego będą mogły być nadal sprzedawane. Krajowe przepisy dotyczące warunków utrzymywania kur niosek, które są zgodne z przepisami dyrektywy Rady nr 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 roku ustalającej minimalne normy ochrony niosek, określają, że od dnia 1 stycznia 2012 roku kury mają być utrzymywane w klatkach zmodyfikowanych, wyposażonych m.in. w grzędy, gniazda i ściółkę, w których na nioskę będzie przypadać 750 cm2 powierzchni. Jaja produkowane przez nioski utrzymywane w takich, gwarantujących kurom wyższy poziom dobrostanu klatkach będą wprowadzane do obrotu na dotychczasowych zasadach, co oznacza, że nie będzie zakazu ich sprzedaży.
powrót