top

Aktualności

KODEKS KONSUMENTA - czyli jak kupować jaja.


(plik dostępny pod artykułem)

Świadomy konsument powinien wiedzieć, że poziom bezpieczeństwa jaj zależy od systemu utrzymania kur. Z przeprowadzonych badań nad bezpieczeństwem zdrowotnym jaj pochodzących z różnych systemów chowu, wynika,że najwyższą jakość zdrowotną jaj zapewnia system klatkowy (kod - 3), ze względu na  kontrolowane optymalne żywienie kur i izolację od zewnętrznych czynników chorobotwórczych.

Oznakowanie jaj na skorupie kodem producenta jest równocześnie poświadczeniem pochodzenia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Kod ten oznacza , że jaja pochodzą z fermy zarejestrowanej i nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Pierwsza cyfra kodu oznacza system utrzymania kur. Jeśli tą cyfrą jest trójka, to konsument ma pewność, że kupił jaja z kontrolowanego systemu klatkowego, zgodnego z wymaganiami dobrostanu kur. Jajo klatkowe nie styka się z odchodami kur, stacza się po pochyłej podłodze klatki na taśmę zbiorczą, skąd wędruje bezpośrednio do sortowni, gdzie nie dotykane ręką ludzką, segregowane jest na klasy wagowe i umieszczane w opakowaniach.


Konsumenci, którzy pod wpływem negatywnych opinii mediów decydują się na zakup nieoznakowanych jaj na bazarach, którym przypisuje się nazwę „ wiejskie jaja”, powinni mieć świadomość, że wedle przyjętych w Polsce kryteriów weterynaryjnych, stada kur liczące do 350 kur, nie podlegają obowiązkowi rejestracji i kontroli weterynaryjnej. Tzw. „wiejskie jaja" nie są objęte programami zwalczania Salmonelli i monitoringiem występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych.

Kupując jaja , warto pamiętać, że jakość skorupy, wartość odżywcza oraz ich smak zależą od odpowiedniego żywienia kur. Tylko kury utrzymywane w fermach są żywione optymalnie. W warunkach chowu wolnowybiegowego, gdzie kura sama musi sobie znaleźć większą część pożywienia, trudno mówić o kontrolowanym żywieniu.
Chów drobiu w systemie przyzagrodowym powoduje niekontrolowany dostęp ptaków do wszelkich źródeł zanieczyszczeń, a więc do wysypisk odpadów, składowisk różnych materiałów, gnojowni, rowów przydrożnych itp., gdzie mogą pobierać nie tylko zanieczyszczoną glebę, wodę, roślinność, geohelminty*, ale także wiele niejadalnych odpadów i substancji zawierających m. in. związki metali ciężkich.
(źródło: publikacja "Zawartość metali ciężkich w treści jaj kur z chowu przyzagrodowego", Z. Dobrzański, H. Górecki, R. Kołacz - AR we Wrocławiu).   

*Helminty (definicja)
 
z języka greckiego oznacza „robaki”, termin przestarzały stosowany w zoologii i parazytologii.   Helminty obejmują wszystkie grupy robaków pasożytniczych: przywry, tasiemce, obleńce i kolcogłowy. Słowo często stosowane w parazytologii ze względu na wygodę, jednakże nieprecyzyjne pod względem systematyki zoologicznej. (źródło: Wikipedia)

*Geohelminty (definicja, sensu lato) - pasożyty, których cykl rozwojowy przebiega bez udziału żywiciela pośredniego. Występuje tu jedno stadium intrahostalne (w żywicielu ostatecznym). Geohelminty dzielone są na geohelminty właściwe, pseudohelminty i ageohelminty.
(źródło: Wikipedia)


Załączone pliki:

  1. KODEKS KONSUMENTA - czyli jak kupować jaja.
powrót