top

Aktualności

Jaja w statystyce.


I. Krajowa produkcja jaj spożywczych i jej pozycja  w Unii Europejskiej
(lata 2009 - 2011).

Wielkość krajowej produkcji:
•  2009 – 555 tys. ton, tj. 9,9 mld szt.
•  2010 – 559 tys. ton, tj. 10,1 mld szt, w tym w województwie wielkopolskim – tj.  3,6 mld szt. – 36% krajowej produkcji.
•  Prognoza 2011 – 520 tys. ton, tj.  mld szt., 9,4 mld szt.


Wielkość produkcji jaj konsumpcyjnych w Unii Europejskiej – około 100 mld jaj
Polska ma 8% udział w całkowitej unijnej produkcji (taki sam jak Wlk. Brytania) i wśród państw członkowskich jest szóstym pod względem wielkości producentem, po Francji (14%), Hiszpanii (11%), Niemczech (11%), Włoszech (11%).

II. Eksport polskich jaj w latach 2009 – 2011:

Wielkość eksportu:
•  2009 – 2,7 mld sztuk (27,3% krajowej produkcji)
•  2010 – 3,1 mld sztuk (31% krajowej produkcji)
•  Prognoza 2011 – 2,9 mld sztuk (31% krajowej produkcji)


Wartość polskiego eksportu jaj:
•  2009 – 155,9 mln EUR
•  2010 – 146,8 mln EUR
•  Prognoza 2011 – 140 mln EUR


III. Import w 2010 r.
Wielkość – 28,0 tys. ton – 6,8% krajowego spożycia
Wartość – 25,5 mln EUR


IV. Spożycie jaj w Polsce w latach 2009 – 2011:


Spożycie ogółem:
• 2009 – 430 tys. ton, tj. 7,7 mld jaj
• 2010 – 412 tys. ton, tj. 7,4 mld jaj
• Prognoza 2011 – 381 tys. ton, tj. 6,9 mld jaj


Spożycie w sztukach na mieszkańca:
•  2009 – 206 sztuk
•  2010 – 207 sztuk
•  Prognoza 2011 – 207 sztuk


Źródło danych: Rynek Drobiu i Jaj nr 39 – maj 2011’ oraz Zintegrowany System Rolniczych Informacji Rynkowych (
www.minrol.gov.pl).


Dane GUS dotyczące krajowej produkcji jaj kurzych w 2010 r. wg. województw zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej w artykule, pt;: "GUS wyliczył produkcję jaj kurzych w 2010 r. w poszczególnych województwach" (5.08.2011 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/615.

powrót