top

Aktualności

Czy Rada Ministrów Rolnictwa UE wypracuje rozwiązania dla wspólnego rynku jaj spożywczych ? Posiedzenie w Luksemburgu 20-21.10.2011 r.


Na odpowiedź czekają producenci jaj, dystrybutorzy, przetwórcy jaj we wszystkich krajach członkowskich.  Do tej pory nie ma bowiem żadnych oficjalnych propozycji rozwiązania problemów opóźnionego procesu wymiany klatek w wielu krajach członkowskich.  Zapowiedzi możliwych rozwiązań znaleźliśmy w źródłowych informacjach prasowych opublikowanych przez Agencje Prasowe : AGRAFACTS ( Nr 77-11 z 5.01.2011 r. ) oraz Reuters.

Tłumaczenia tych informacji prasowych są dostępne w plikach pod niniejszym artykułem.
Serwisy te powołują się na  wypowiedzi unijnego komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów – Johna Dalli  w dniu 5.01.2011 r. podczas posiedzenia Komitetu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciel Komisji Europejskiej występując przed Parlamentem Europejskim zwrócił jedynie uwagę na złożone problemy unijnego sektora jaj, konflikty interesów, głęboki kryzys finansowy w wielu krajach, a także na trudną sytuację rynkową i zagrożenie importem z krajów trzecich. Komisja dopiero zastanawia się nad kompromisowymi rozwiązaniami, między innymi, rozważane jest pozwolenie produkcji jaj w niedostosowanych klatkach z przeznaczeniem do przetwórstwa. Jednak wszelkie kompromisowe rozwiązania muszą być zgodne z regułami wspólnego rynku. Dalsze informacje mają być przedstawione podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE w dniach 20-21 października 2011 r. w Luksemburgu.   Swoje stanowisko wygłosi także przedstawiciel Komitetów Związkowych COPA COGRCA.  Problemy z wdrożeniem wymagań dyrektywy 1999/74/WE są od lat dyskutowane w ramach Grupy Roboczej tych Komitetów „Jaja i Drób”. Podczas ostatniego posiedzenia w dniu 10 października 2011 r. uczestnicy realnie ocenili, że w wielu krajach UE wymiana klatek nie nastąpi do końca 2011 r. COPA COGECA broni interesów dostosowanych krajów i ferm przed nieuczciwą konkurencją, ale dostrzega także trudności finansowe niektórych producentów, którym nie uda się w 100% wywiązać terminowo z wymiany urządzeń. Proponuje kompromisowe rozwiązanie – kontynuację produkcji po 1 stycznia 2012 r. w ograniczonym okresie ( co najwyżej jednego cyklu produkcyjnego ) pod warunkiem, że spóźnieni producenci przedstawią swoim władzom krajowym plany inwestycyjne i równocześnie spełnią wymóg zwiększenia powierzchni na 1 kurę do 750 cm2.

Zdaniem Krajowej Izby, przekazanym w ramach polskiego uczestnictwa w Grupie Roboczej Jaja i Drób COPA COGECA, wszelkie decyzje i kompromisowe rozwiązania muszą być poprzedzone wyegzekwowaniem od wszystkich krajów członkowskich, bez żadnych dotychczasowych wyjątków,  informacji o aktualnym stanie dostosowania ferm do wymagań dyrektywy. Brak danych z kilku krajów utrudnia właściwą ocenę aktualnej sytuacji w unijnym sektorze jaj i opracowanie prognoz produkcji na 2012 r. oraz bilansu jaj, w tym określenie wskaźnika samowystarczalności. Wśród krajów, które nie dostarczyły danych o stanie dostosowania ferm, Komisarz John Dalli wymienił : Węgry, Włochy , Łotwę, Hiszpanię i Grecję.

Załączone pliki:

  1. Wysłuchanie sprawozdania przez PE: Skandal z nielegalnymi jajami? (źródło AGRAFACTS, nr 77-11 z dnia 5.10.2011 r.)
  2. UE łagodzi zakaz sprzedaży jaj z chowu bateryjnego (źródło: Agencja Reuters, 5.10.2011 r.)
powrót