top

Aktualności

Rynek surowców paszowych sezon 2011/2012. Opinie i prognozy ekspertów i analityków.


Rynek krajowy i europejski

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ):
- Z wrześniowego szacunku zbiorów opublikowanego przez GUS wynika, że w Polsce zostało zebrane 26,3 mln ton zbóż, minimalnie mniej niż rok wcześniej i poniżej średniej z lat 2001-05. Obniżyły się również zbiory zbóż podstawowych, a wzrosły kukurydzy. Prognozy USDA*  z września 2011 r. zakładają w Polsce łączne zbiory zbóż w wysokości 27,47 mln ton, czyli o 0,4 mln ton więcej niż w 2010 r. , w tym 9,40 mln ton pszenicy, 2,10 mln ton kukurydzy, 3,50 mln ton jęczmienia i 3,20 mln ton żyta.  Wyższe niż przed rokiem są zbiory pszenicy, kukurydzy i owsa.
Mimo sezonowych spadków  krajowe ceny zbóż utrzymują się na wysokim poziomie. Ceny zbóż paszowych w sierpniu były znacznie niższe niż w czerwcu , ale o 17-50% wyższe niż w sierpniu 2010 r. (źródło: Rynek Rolny – październik 2011 r.)

- Według wstępnych ocen krajowa produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych (śruta rzepakowa, mączki zwierzęce, nasiona strączkowe) w sezonie 2011/2012 może wynieść ok. 1,50 mln ton i będzie zbliżona do ubiegłorocznej. (źródło: Rynek Pasz Nr 30 – wrzesień 2011 r.)

- Wg prognozy USDA w sezonie 2011/2012 minimalnie zwiększy się produkcja zbóż w UE (136 mln ton pszenicy i 144 mln ton zbóż paszowych). Mniej niż przed rokiem zebrane zostanie ziarna we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. (źródło: Rynek Rolny – październik 2011 r. )

- Produkcja wysokobiałkowych surowców paszowych w UE w sezonie 2010/2011 wyniosła 26,4 mln ton i była o 1% niższa niż w sezonie poprzednim. Wyprodukowano 10,1 mln ton śruty sojowej (wzrost o 1%) oraz 12,6 mln ton śruty rzepakowej (spadek o 4%). W sezonie 2010/2011 do krajów UE sprowadzono ponad 24 mln ton śruty sojowej, tzn. o prawie 9% więcej niż w sezonie poprzednim. W sezonie 2011/2012 import śruty sojowej powinien wynieść 24,1 mln ton. W sezonie 2011/2012 przewiduje się dalszy wzrost wykorzystania śruty słonecznikowej i sojowej oraz spadek zużycia śruty rzepakowej. (źródłó: Rynek Pasz Nr 30- wrzesień 2011 r.)

*USDA - Amerykański Departament Rolnictwa


Rynek światowy

BGŻ – Bank Gospodarki Żywnościowej - (Agro Tydzień Nr 212 – 17 października 2011 r.):
- Z raportu USDA z 12 października  br. wynika, iż globalna produkcja zbóż łącznie z ryżem sezonie 2011/2012 wyniesie blisko 2 279 mln ton. Oznacz to , że amerykańscy eksperci w stosunku do września podnieśli o ponad 11 mln ton oczekiwany poziom światowych zbiorów. Dużym zaskoczeniem było zwiększenie  prognozy zbiorów pszenicy z 678 mln t do 681 mln t oraz spodziewanego poziomu zapasów tego zboża na koniec sezonu do ponad 202 mln t, co oznacza wbrew wcześniejszej prognozie, iż będą one wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem (196 mln t).
Nowe szacunki USDA sprzyjały spadkom cen zbóż, jednakże wzrosty notowań za oceanem w ostatnim tygodniu wydają się wskazywać, iż uczestnicy rynku terminowego silniej zareagowali na zapowiedź wprowadzenia ceł na eksport zbóż z Rosji. Cła eksportowe na zboże miałyby być wprowadzone w przypadku, gdy wolumen eksportu przekroczy 23-24 mln ton. Od momentu zniesienia zakazu eksportu zbóż, czyli od 1 lipca 2011 r., z Rosji wyeksportowano 10,7 mln t tego surowca oczekuje się, iż do końca stycznia 2012 r. całkowita wielkość eksportu osiągnie poziom 18-19 mln ton. Oznacza to, iż do końca bieżącego roku, a nawet w pierwszych dwóch miesiącach przyszłego, wprowadzenie zakazu eksportu jest mało prawdopodobne.
Ponadto, od początku 2012 r. Ukraina ma znieść cła eksportowe na zboże, co według oczekiwań  zmniejszy popyt na surowiec rosyjski.

- Według USDA światowe zbiory soi w sezonie 2011/2012 będą o 2% niższe od tych z sezonu poprzedniego i wyniosą 258,6 mln t. USDA spodziewa się że pomimo niższych zbiorów soi, jej przerób prawdopodobnie wzrośnie z 220,7 mln t w sezonie 2010/2011 do 231,4 mln t w sezonie 2011/2012. Będzie to możliwe dzięki stosunkowo wysokim zapasom początkowym soi w bieżącym sezonie, szacowanym na poziomie 69,3 mln ton.
Niższe zbiory i wysoki przerób soi na świecie w sezonie 2011/2012 będą skutkowały redukcją zapasów na koniec sezonu.

Izba Zbożowo – Paszowa:
- Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago wyraźnie wzrosły, głównie pod wpływem ostatnich prognoz zbiorów soi w USA dokonanych przez USDA. Wbrew ocenom uczestników rynku, USDA dokonał zmniejszenia prognozy tegorocznych zbiorów soi w USA o 0,7 mln ton do 83,3 mln ton oraz zapasów soi w USA na koniec bieżącego sezonu z wcześniejszych 4,48 mln ton do 4,35 mln ton.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ):
- Na świecie na przełomie sierpnia i września kontynuowane były spadki cen zbóż, czemu sprzyjają  coraz wyższe szacunki zbiorów w USA, rosnąca wartość USD oraz zamykanie długich pozycji na rynkach terminowych i wycofywanie się funduszy z rynków surowców rolnych. Zapowiada się jednak kolejny sezon wysokich cen zbóż, chociaż coraz wyższe szacunki zbiorów w USA i rosnący eksport tańszego zboża z krajów WNP będzie hamował wzrost cen. (źródło:Rynek Rolny – październik 2011 r.)

- W 2011 r. , mimo wzrostu światowych zbiorów zbóż o prawie 4%, do 1,80 mld ton (zbiory zbóż bez ryżu), rynek podobnie jak w poprzednim sezonie , pozostanie pod presją popytu, gdyż przewidywana wielkość ich zużycia jest większa od bieżącej podaży. W konsekwencji w sezonie 2011/2012 utrzymają się wysokie ceny zbóż, chociaż presja na ich wzrost może być nieco słabsza niż w sezonie 2010/11. (źródło: Rynek Pasz Nr 30 – wrzesień 2011 r. )


powrót