top

Archiwum

16 lutego 2006 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie "ptasiej grypy"


Mając na uwadze realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 lutego 2006 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 203, poz. 1688 z późn. zm.).

W rozporządzeniu przewidziano, że kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie oraz inne bezgrzebieniowce, gołębie, bażanty i kuropatwy mogą być utrzymywane jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków. Oznacza to zaostrzenie dotychczasowych warunków, w których przewidywano tylko konieczność karmienia i pojenia tych zwierząt w zamkniętych pomieszczeniach lub miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków. Jednocześnie w rozporządzeniu uchylono dotychczasowy § 1b, zgodnie z którym dopuszczało się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii (wydawanej w szczególności po przeprowadzeniu analizy ryzyka w zakresie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu), zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków.

Ponadto przewidziano również obowiązek cofnięcia przez powiatowych lekarzy weterynarii zgód, wydanych na podstawie uchylonego § 1b rozporządzenia, gdyż zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków może w określonych przypadkach spowodować zwiększenie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

W związku z wystąpieniem przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u łabędzi na wyspie Rugia w Republice Federalnej Niemiec, w bliskim sąsiedztwie zachodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a także potwierdzeniem w ostatnim czasie wystąpienia lub podejrzenia tej choroby w innych państwach europejskich, tj. Austrii, Słowenii, Włoszech, Grecji, Bułgarii i Rumunii należy wzmocnić obostrzenia, które mają na celu uniemożliwienie rozprzestrzenienia choroby.

Źródło – strona internetowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
powrót