top

Aktualności

Ceny jaj spożywczych na rynku UE.


W 2011 r., poprzedzającym wprowadzenie zakazu stosowania klatek konwencjonalnych dla kur niosek, ceny jaj spożywczych na rynku unijnym podlegają znacznym wahaniom. W drugiej połowie roku ubiegłego i na początku bieżącego ceny jaj spadały w następstwie nadpodaży po dobrych wynikach produkcyjnych z 2010 r. W pierwszym półroczu 2011 r. średnia cena sprzedaży jaj spożywczych (klasy wagowe L i M) w UE wyniosła 104,1 EUR/100 kg i była o 18% niższa od ceny z tego samego okresu 2010 r. Od drugiego półrocza br. obserwowany był już wzrost cen jaj na rynku unijnym. Najwyższy poziom notowań w tym roku zanotowano w sierpniu (średnio 117,8 EUR/100 kg). Pod koniec października br. jaja w UE kosztowały średnio 112,7 EUR/100 kg i były o 10% droższe niż przed rokiem i oscylowały wokół przeciętnej ceny z ostatnich 5 lat. W ciągu dziesięciu miesięcy tego roku (do 23 października br.) w większości państw członkowskich zanotowano wzrost cen w stosunku do października 2010 r. - najwyższy w Holandii (39%), Francji (24%), Hiszpanii i Szwecji (18%), Belgii (17%) oraz w Niemczech (13%). W Polsce jaja notowane w euro potaniały o 1%, drożejąc o 9% w złotówkach. Wahania cen jaj na rynku unijnym są m.in. spowodowane zbliżającym się terminem wymiany klatek dla kur niosek (od 1 stycznia 2012 r.) oraz niepewnością dotyczącą ewentualnej sprzedaży na rynku unijnym jaj pochodzących z klatek tradycyjnych.

W dn. 28 października br. w Brukseli miało miejsce techniczne posiedzenie ekspertów z państw członkowskich UE, które miało na celu przedyskutowanie najbardziej odpowiedniego rozwiązania dotyczącego problemu krajów, które w terminie nie dostosują się do wymogów dyrektywy z zakresu dobrostanu kur niosek. Na spotkaniu nie podjęto jednak decyzji, sprawa będzie przedmiotem dyskusji podczas kolejnego posiedzenia ministrów rolnictwa UE w dn. 14-15 listopada 2011 r.
 Na dalszą zwyżkę cen jaj na rynku unijnym do końca roku może mieć wpływ wysokie tempo wzrostu eksportu do krajów trzecich oraz prognozy Komisji dotyczące nieznacznego wzrostu produkcji jaj w UE w 2012 r.


Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Komisji Europejskiej, Agra Facts z dn. 28.10.11, analiza własna

powrót