top

Aktualności

Prognozy wzrostu światowej produkcji drobiu w 2012 r.


W październiku br. ukazał się raport służb analitycznych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (FAS/USDA) na temat prognoz produkcji i handlu na światowym rynku mięsa i drobiu w 2012 r. Według raportu, w przyszłym roku można się spodziewać 2,4% wzrostu światowej produkcji drobiu do poziomu 88,4 mln ton. Tempo wzrostu będzie jednak nieco niższe niż w ciągu ostatnich 2 lat, z uwagi na wysokie koszty produkcji spowodowane drogimi paszami. Produkcja mięsa kurcząt zwiększy się prawdopodobnie o 2,5% do 83,1 mln ton, a indyków obniży się o 0,2% do 5,3 mln ton. Na wzrost globalnej produkcji wpłyną głównie dobre wyniki w Brazylii i Chinach (5% wzrosty), stymulowane rosnącym popytem wewnętrznym, wzrostem gospodarczym i konkurencyjnymi cenami drobiu wobec mięsa czerwonego. Brazylia korzysta również z bardziej stabilnych, niż w innych regionach świata, kosztów wytwarzania z uwagi na obfitą podaż komponentów paszowych. Ekspansji produkcji w Chinach sprzyjają niższy wskaźnik zachorowań wśród drobiu oraz coraz większe wykorzystanie ekonomii skali w wyniku integracji pionowej. Produkcja zwiększy się również znacząco m.in. w Rosji, Argentynie, Turcji, Tajlandii i na Ukrainie. USDA prognozuje, że rosyjska produkcja drobiu wzrośnie o ponad 9% dzięki znacznym inwestycjom ze strony państwa, subsydiowaniu produkcji pasz oraz zmniejszeniu kontyngentów importowych.

Największy światowy producent – Stany Zjednoczone, wytworzą natomiast prawdopodobnie o 0,9% mniej mięsa drobiowego niż w roku bieżącym z uwagi na stosunkowo niskie ceny drobiu przy wysokich nakładach. Unia Europejska zwiększy produkcję drobiarską nieznacznie (+0,9%) ze względu na wysokie ceny pasz i rosnącą konkurencję na rynkach zbytu. Amerykanie przewidują, że światowy eksport drobiu w 2012 r. wzrośnie o 4,4% do 10,2 mln ton, stymulowany zwiększonym zapotrzebowaniem rynków wschodzących, głównie Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej i Afryki Subsaharyjskiej. Największym eksporterem w skali globu pozostanie Brazylia, która w 2012 r. zwiększy wysyłki o ok. 5% do 3,6 mln ton, głównie na rynki bliskowschodnie i do Wenezueli. Po spadku w 2011 r., w przyszłym roku odbudują swój eksport drobiu Amerykanie (+2% do 3,3 mln ton), ze względu na wzrost zapotrzebowania w Meksyku, Korei Płd., Hongkongu i Afryce Subsaharyjskiej. Zmniejszą się wysyłki do Rosji ze względu na redukcję kontyngentów importowych. 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAS/USDA, październik 2011 r.
 

Załączone pliki:

  1. Tabela. Światowa produkcja, spożycie i handel mięsem drobiu (tys. ton).
powrót