top

Aktualności

Światowe ceny żywności . Ceny mięsa w Polsce.


W ostatnich miesiącach 2011 r. odnotowano dalszy spadek indeksu FAO dla poszczególnych towarów objętych tym wskaźnikiem. Tylko ceny mięsa nadal pozostają na poziomie wyższym w porównaniu z ubiegłorocznymi rekordowymi cenami.
„Rzeczpospolita” opublikowała artykuł, pt: „ Drożejące mięso traci zwolenników w Polsce. Na popularności zyskuje tylko drób, ale nieznacznie”.

Poniżej cytujemy informacje opublikowane w ww.  artykułach prasowych:

Rzeczpospolita – Rynki & Firmy,  autor: Beata Drewnowska, art. pt: „Drożejące mięso traci zwolenników w Polsce” (z dn. 10-11 listopada 2011 r.):
- „Z danych GUS wynika, że w pierwszej połowie 2011 r. najbardziej spadło spożycie wołowiny. W przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwach domowych było o 9,1 proc. niższe niż rok wcześniej. O 1,5 proc. zmalała ilość zjadanej wieprzowiny, o 1,3 proc. drobiu, a 3 proc. drogich wędlin, np. szynek.
 Spadek spożycia mięsa w gospodarstwach domowych powodują głównie rosnące ceny – uważa Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W sierpniu 2011 r. wołowina była o ponad 8 proc. droższa niż w grudniu 2010 r. o 6,3 proc. więcej trzeba było zapłacić za wieprzowinę, a niemal jedną piątą za drób.
Zdaniem Krystyny Świetlik w końcówce tego roku sytuacja na rynku drobiu powinna się ustabilizować i jest szansa, że jego bilansowe spożycie (czyli nie tylko w domach, ale także np. w restauracjach) wzrośnie do 25,5 kg na osobę z 24,8 kg rok wcześniej. Niższe niż rok wcześniej będzie jednak spożycie wołowiny i wieprzowiny.”

Wiadomości FAMMU FAPA nr 45 z dnia 11.11.2011 r.
-  „W październiku br. światowy indeks cen żywności FAO wyniósł średnio 216 punktów i był niższy wobec września o 4%. Był to już kolejny, czwarty miesiąc spadków cen żywności na świecie. Indeks FAO był jednak o 6% wyższy niż przed rokiem, lecz o 9% niższy od rekordowo wysokiego poziomu notowanego w lutym br. i najniższy od 11 miesięcy. W październiku obniżyły się ceny światowe wszystkich towarów objętych indeksem – olejów o 6%, zbóż, artykułów mleczarskich i cukru o 5%. Mięso potaniało w najmniejszym stopniu – indeks zmniejszył się tylko o 0,4% do 177 punktów. Pomimo obniżki, ceny wszystkich gatunków mięsa pozostają na poziomie o 13%  wyższym od ubiegłorocznego. W stosunku do najwyższego od 20 lat poziomu cen mięsa z kwietnia br., w październiku notowania były niższe tylko o 2%. W ciągu dziesięciu miesięcy br. ceny mięsa owczego były o 36% wyższe niż przed rokiem, a wołowiny i drobiu odpowiednio o 18% i 16% wyższe.”

powrót