top

Aktualności

Ceny kurcząt brojlerów na rynku UE.


Średnia unijna cena sprzedaży brojlerów (tuszki patroszone z szyjami tzw. 65%) w październiku br. wyniosła 189,62 EUR/100 kg i była o 7,3% wyższa od ceny w analogicznym okresie 2010 r. i o 10% wyższa od przeciętnej z lat 2006-10. Ze wszystkich państw członkowskich jedynie na Węgrzech mięso kurcząt było tańsze (o 12%) niż przed rokiem. Jednak w stosunku do września br., październikowe ceny obniżyły się średnio w UE o 1,2%. W 11 państwach członkowskich kurczęta w październiku kosztowały mniej niż we wrześniu, w 10 państwach więcej, a w pozostałych nie było zmian.

Największy spadek cen w ciągu miesiąca wystąpił w Portugalii (- 12%). W Polsce ceny w październiku obniżyły się wobec września o 4,5% do 135,6 EUR/100 kg i były najniższe w całej UE (ok. 71% średniej unijnej), co wpływało na wzrost konkurencyjności eksportu. Obniżka cen w złotówkach była mniejsza niż w euro i wyniosła 3,7% do 590,99 zł/100 kg. W październiku kurczęta były sprzedawane najdrożej w Niemczech, na Cyprze, w Finlandii, Danii, Francji i we Włoszech. Na spadek cen drobiu w październiku miały wpływ czynniki sezonowe, niższe ceny pasz i wzrost produkcji drobiu na skutek poprawy jej opłacalności. W nadchodzących tygodniach można się spodziewać utrzymania się cen brojlerów na zbliżonym do obecnego poziomie lub nawet ich nieznacznego wzrostu.

Do końca roku ceny brojlerów pozostaną na poziomie wyższym niż w 2010 r. i w ciągu minionych 5 lat. Na wsparcie cen będą wpływały prognozy Komisji niewielkiego wzrostu produkcji drobiu w UE w 2011 r. (o 0,5%) oraz jej spadku w 2012 r. (o 0,8%), utrzymujący się wysoki poziom eksportu drobiu poza UE oraz zbliżający się okres świąteczny, sprzyjający zwiększonym zakupom. Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. państwa UE sprzedały na rynki krajów trzecich  ponad 1 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów z drobiu – o ok. 15% więcej niż w tym samym okresie 2010 r.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Komisji Europejskiej, analiza własna

powrót