top

Aktualności

Jednolite kryterium mikrobiologiczne mięsa drobiowego w UE.


Komisja Europejska wydała przepisy do realizacji głównego celu wspólnotowego programów zwalczania Salmonelli - świeże mięso drobiu musi spełniać następujące kryterium mikrobiologiczne: „Salmonella – nie stwierdzono obecności w 25 gramach świeżego mięsa drobiowego” .
Stosowanie  tego wymagania było uwarunkowane  koniecznością wprowadzenia przez Komisję Europejską zmian w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych,   polegających na określeniu jednolitych metod pobierania prób mięsa do badań oraz wyznaczenia metod analitycznych.
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało w dniu 28 października 2011 r. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r.  zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym (Dz. U. L 281 z 28.10.2011 r.).

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 grudnia 2011 r.
  


powrót