top

Aktualności

UE- wysokie ceny jaj spożywczych.


Ceny jaj spożywczych na rynku unijnym znajdują się obecnie na wysokim poziomie. Wzrostową tendencję notowano od połowy października aż do końca ubiegłego roku.W ostatnim tygodniu grudnia przeciętna cena sprzedaży jaj spożywczych (klas wagowych L i M) w UE  wyniosła 137,12 EUR/100 kg i była o 6% wyższa niż przed miesiącem i aż o 27% wyższa niż pod koniec 2010 r. Jaja były średnio o 14% droższe w stosunku do przeciętnej z ostatnich 5 lat. 
W grudniu 2011 r. w większości państw członkowskich zanotowano wzrost cen w skali miesiąca, najwyższy we Francji (21%), Belgii (19%), Holandii (18%), na Węgrzech (17%) i w Hiszpanii (13%), czyli w krajach opóźniających się z wymianą klatek dla kur niosek. W Polsce jaja notowane w euro podrożały o 1% do 119,3 EUR/100 kg, a w złotówkach o 2% w do 534,1PLN/100 kg. Głównym  czynnikiem wzrostu cen było wprowadzenie od 1 stycznia 2012 r. zakazu produkcji jaj w klatkach konwencjonalnych, nieudoskonalonych. Do tendencji zwyżkowej przyczyniały się również wysokie tempo wzrostu eksportu do krajów trzecich oraz prognozy minimalnego wzrostu produkcji jaj w UE w 2012 r. W pierwszym tygodniu stycznia br. ceny jaj średnio w UE nieznacznie obniżyły się (o 0,1%) do 136,93 EUR/100 kg. Minimalna tendencja zniżkowa prawdopodobnie utrzyma się przez krótki czas, m.in. ze względu na zakazy eksportu jaj z klatek tradycyjnych. W dalszej części roku ceny jednak ponownie wzrosną z uwagi na zmiany przepisów i wzrost kosztów produkcji jaj.

 O sytuacji na rynku jaj również w artykule na naszej stronie internetowej, pt.: "Unijny rynek jaj w latach 2011-2012". -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/658.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej, analiza własna


powrót