top

Aktualności

Eksperci BGŻ na temat potencjału ukraińskiego rolnictwa.


Na podstawie Agro Tydzień nr 223 z dnia 9.01.2012 r. oraz nr 224 z dnia 16.01.2012 r.

Sektor drobiu i jaj.

Z danych ukraińskiego Ministerstwa Polityki Agrarnej wynika, że w ubiegłym roku u naszych wschodnich sąsiadów rozwijała się dynamicznie produkcja jaj; wzrosła również sprzedaż żywca rzeźnego. Z drugiej strony dane te wskazują  na coraz bardziej wyraźną tendencję spadkową w pogłowiu zwierząt gospodarskich. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2011 r. na Ukrainie wyprodukowano prawie o 12% więcej jaj (wszystkich rodzajów) niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. W tym samym czasie sprzedaż żywca rzeźnego wyniosła 2,37 mln t w wadze żywej, co oznacza przyrost prawie o 5%. Mimo tych wzrostów, najnowsze dane o pogłowiu wskazują  na coraz silniej rysującą się tendencję spadkową. Na początku listopada 2011 r. pogłowie bydła wynosiło 4,95 mln szt. i było o 2,4% niższe niż rok wcześniej. Pogłowie  świn na przestrzeni roku zmniejszyło się jeszcze bardziej, bo o 4,2% do 8,07 mln sztuk. Pogłowie drobiu wykazało minimalny spadek o 0,3%. Jedynie pogłowie owiec i kóz było stabilne i ukształtowało się na poziomie 1,98 mln sztuk. Dane te oznaczają prawdopodobnie perspektywę spadku produkcji bydła rzeźnego, mleka i trzody chlewnej w 2012 roku.
Przypuszczalnie jednak nadal będzie rosła produkcja jaj i drobiu rzeźnego. Jak podaje Agra Europe, w okresie styczeń-październik 2011 r. Ukraina po raz pierwszy osiągnęła dodatni bilans w handlu mrożonym mięsem drobiowym. Wynikało to z jednoczesnego bardzo silnego spadku importu (ze 126,6 do 40,2 tys. t) i wzrostu eksportu (z 26,5 do 45,2 tys. t). Większość importu pochodziła z krajów UE (głównie z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polski) oraz ze Stanów Zjednoczonych. Z kolei głównym rynkiem zbytu dla ukraińskiego mrożonego mięsa drobiowego jest Kazachstan, a znaczące ilości są wysyłane również do Wietnamu, Mołdawii i Rosji. Autorzy artykułu uważają, że Ukraina jest na dobrej drodze aby zwiększać swój udział w światowym eksporcie drobiu. Szczególnie pomocne w osiągnięciu tego celu może okazać się ewentualne otwarcie ogromnego rynku unijnego.


Sytuacja na ukraińskim rynku zbóż.
Według informacji przekazanych przez ukraiński resort rolnictwa, eksport zbóż w okresie od 1 lipca 2011 r. (czyli od początku sezonu 2011/2012) do 4 stycznia 2012 r. wyniósł 9,65 mln t co oznacza, że wzrósł o 42% w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem (za serwisem Black- SeaGrain). Do końca sezonu, czyli do końca czerwca 2012 r., rząd ukraiński oczekuje, że całkowity wolumen eksportu osiągnie poziom 26 mln ton. Jest to szacunek o przeszło 2,5 mln t wyższy, aniżeli ekspertów Międzynarodowej Rady Zbożowej (raport z listopada 2011 r.). Gwałtowny wzrost eksportu zbóż z Ukrainy wynikał przede wszystkim ze zniesienia kontyngentów eksportowych, które obowiązywały w sezonie 2010/2011. Ponadto, był on konsekwencją najwyższych od momentu uzyskania niepodległości, czyli od 20 lat, zbiorów zbóż w tym kraju.
Rząd ukraiński oszacował całkowita produkcję w 2011 r. na przeszło 55 mln ton, a Międzynarodowa Rada Zbożowa na poziomie o 4 mln t niższym. Oczekuje się, iż w pierwszym kwartale 2012 r. dynamika eksportu zbóż z Ukrainy może przyspieszyć´ w związku ze złagodzeniem polityki handlowej. Z drugiej strony pierwsze szacunki zbiorów w sezonie 2012/2013 nie wyglądają optymistycznie. Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy szacuje, iż w wyniku strat zimowych zbiory pszenicy mogą spaść o blisko połowę w porównaniu ze żniwami w 2011 r., gdy zebrano 22,4 mln t tego zboża. Według wstępnych prognoz ekspertów ukraińskich, zbiory pszenicy mogą w sezonie 2012/2013 obniżyć´ się do 12-16 mln ton. Jednocześnie oczekuje się spadku podaży pszenicy konsumpcyjnej. W ubiegłym roku oceniono, że 13,5 mln t pszenicy zebranej na Ukrainie nadawało się do przemiału na mąkę.
W 2012 r. analitycy spodziewają się, że podaż pszenicy konsumpcyjnej w tym kraju wyniesie jedynie 6-8 mln ton. Rząd Ukraiński oczekuje, iż kraj wejdzie w nowy sezon 2012/2013 z zapasami na poziomie 9,1 mln ton, jednak zdaniem Międzynarodowej Rady Zbożowej zapasy ziarna w tym kraju co najwyżej mogą nieznacznie przekroczyć´ poziom 7 mln ton. Rozbieżności w zakresie szacunków zapasów zbóż na Ukrainie, w Rosji, czy Kazachstanie są odnotowywane co roku. Podobnie ma się sytuacja z pozostałymi danymi dotyczącymi bilansu popytu i podaży zbóż. Jest to coraz większy problem, gdyż kraje te zyskują na znaczeniu jako światowi eksporterzy zbóż, i sytuacja w tych państwach ma duże znaczenie dla kształtowania się cen zbóż na rynku europejskim i światowym.


 

powrót