top

Aktualności

"Sawicki: nie będzie problemu z klatkami dla kur.


Polska nie będzie mieć problemu ze spełnieniem unijnej dyrektywy o ochronie kur niosek - zapewnił w piątek w Berlinie minister rolnictwa Marek Sawicki. Komisja Europejska grozi wszczęciem procedur wobec państw łamiących tę dyrektywę, w tym Polski.
Według Sawickiego od 1 stycznia tego roku jaja od kur niosek, hodowanych w klatkach starego typu, niespełniających unijnych norm wielkości, są przeznaczane w całości na przetwórstwo przemysłowe w kraju i nie są sprzedawane za granicę.
"Natomiast do końca lipca tego roku produkcja w tych klatkach zostanie całkowicie wygaszona" - powiedział minister podczas konferencji prasowej na rozpoczętych w piątek międzynarodowych targach rolno-spożywczych "Zielony Tydzień" w Berlinie.

Sawicki pośrednio skrytykował unijne przepisy o ochronie niosek. "Klatki nieulepszone nie są większym zagrożeniem dla stanu zdrowia zwierząt niż dioksyny, bakterie E.coli czy też antybiotyki stosowane w żywieniu zwierząt. Jeśli zaś chodzi o konkurencyjność na rynku, to z pewnością bardziej zakłóca ją obecny system płatności bezpośrednich, niż wielkość klatek kur niosek" - ocenił.
"Chcę jednak zapewnić, że Polska stosuje i respektuje prawa europejskie" - zaznaczył. Obecnie w klatkach nieulepszonych hodowanych jest mniej niż 20 proc. kur niosek w Polsce.
"Polska od samego początku uczciwie informowała komisję, jaka jest skala tego problemu. Teraz dowiadujemy się, że inne państwa nie są dostosowane (do nowej dyrektywy), choć twierdziły, że są" - dodał Sawicki, nie podając jednak szczegółów, o które kraje członkowskie chodzi. "Zapewniam, że my problemu z tym mieć nie będziemy" - podkreślił.
W czwartek komisarz UE ds. zdrowia John Dalli powiedział, że w najbliższych dniach KE rozpocznie procedury wobec państw, które nie przestrzegają dyrektywy o minimalnych normach ochrony niosek. Wśród 15 krajów łamiących regulacje jest Polska.
Zgodnie z przepisami unijnymi najpóźniej do 1 stycznia br. hodowcy mieli wymienić klatki, w których przetrzymywane są kury nioski, na pomieszczenia spełniające kryteria unijne. Kraje członkowskie miały 12 lat na wdrożenie dyrektywy, przyjętej w 1999 r.

Chodzi o unijne przepisy, ustalające minimalne normy ochrony niosek. W klatkach nowego typu ma być mniej kur niż dotychczas, a klatki mają mieć minimum 35 cm wysokości i m.in. grzędę. Od momentu wejścia w życie nowych przepisów stare klatki mają być zakazane, a rolnicy, którzy nie umieszczą kur w nowych, powinni znaleźć inne sposoby na ich przetrzymywanie, np. hodowlę na otwartym terenie.
W skali UE na 290 mln sztuk kur ponad 50 mln jest w klatkach niedostosowanych do unijnych wymogów. W Polsce na 33 mln kur problem dotyczy 4 mln. Do wymagań UE dostosowało się 351 ferm, 49 - zakończyło produkcję nie decydując się na zmianę klatek, 44 fermy próbują sprostać unijnym przepisom.
Polski minister rolnictwa krytykował też w Berlinie propozycje reformy Wspólnej Polityki Rolnej, przedstawione przez KE. W jego ocenie proponowane zmiany mają charakter "kosmetyczny".
Sawicki przypomniał, że Bruksela proponuje, by aż 30 proc. dopłat bezpośrednich, jakie mają dostawać rolnicy w poszczególnych krajach, przeznaczone było na obowiązkowe "zazielenienie", czyli bardziej ekologiczne sposoby upraw. Minister uważa jednak, że te 30 proc. środków należałoby przenieść z I filara WPR, czyli wsparcia bezpośredniego rolników do II filara, obejmującego rozwój obszarów wiejskich. "Powinniśmy dać te środki rolnikom aktywnym, którzy świadomie podejmą działania na rzecz zwiększenia ekologizacji europejskiego rolnictwa" - ocenił."

Źródło: Pierwszy Portal Rolny (PPR) na podst. Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

powrót