top

Aktualności

Rozmowy Ministra Rolnictwa z Premierem na temat GMO, podatku dochodowego w rolnictwie oraz utworzenia jednej inspekcji nadzorującej bezpieczeństwo żywności. (27.02.2012 r.)


Na podstawie www.minrol.gov.pl:


„Spotkanie z Premierem
Dziś odbyło się spotkanie kierownictwa ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi z prezesem rady ministrów Donaldem Tuskiem w ramach podsumowania 100 dni Rządu. W czasie dyskusji na temat rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich odwoływano się zarówno do prac już zakończonych, jak również bieżących. Minister Sawicki podkreślił sukcesy resortu wypracowane podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie UE, dotyczące uzgodnień na temat pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących obywateli Unii Europejskiej, uzgodnień w zakresie pakietów mlecznego i jakościowego oraz kwot połowowych, a także polityki promocji artykułów rolno-żywnościowych.

- Z bieżących spraw, które w tej chwili realizujemy, najważniejsze to udział w pracach nad przyjętą ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych rolników, a także intensywne prace, wraz z resortem finansów, nad rozwiązaniami dotyczącymi podatku dochodowego w rolnictwie – poinformował Marek Sawicki.

Donald Tusk podsumowując spotkanie skupił się na kwestiach organizmów genetycznie modyfikowanych oraz sytuacji związanej z tzw. „aferą solną” . Odnosząc się do zagadnień GMO premier powiedział, że Polska chce chronić polskich konsumentów przed taką żywnością. – Jest prawo unijne, które uniemożliwia proste i jednoznaczne powiedzenie nie GMO – powiedział premier Donald Tusk.
Wśród priorytetów w pracach resortu rolnictwa Marek Sawicki wymienił reformę Wspólnej Polityki Rolnej. – W tej chwili kończymy prace nad stanowiskiem rządu polskiego w stosunku do pakietu legislacyjnego ogłoszonego przez Komisję Europejską 12 października ubiegłego roku. Podobnie jak prace nad dokumentem mówiącym o strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, nawiązującym do strategii UE 2020 – podkreślił minister.

Ponadto, Marek Sawicki poinformował, że w resorcie rolnictwa trwają prace nad połączeniem Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także nad powołaniem Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Minister podkreślił konieczność konsolidacji działań w kontekście obecnej „afery solnej”. Istnieje potrzeba połączenia inspekcji, będących pod nadzorem ministra rolnictwa oraz przejęcia części zadań z inspekcji sanitarnej, w celu stworzenia jednostki, która odpowiadałaby za bezpieczeństwo żywnościowe „od pola do stołu” – powiedział.
Szef resortu rolnictwa poinformował o dobrym wykorzystaniu unijnych środków. – Środki PROW 2007-2013 są zakontraktowane w 76%, a wypłacone w 46%, płatności bezpośrednie za ostatni rok zostały wypłacone rolnikom w ponad 75%, co stanowi liczbę ponad 85% gospodarstw.”

Załączone pliki:

  1. Informacja o działaniach MRiRW.
powrót