top

Archiwum

Uzupełnienie przepisów w sprawie zapobiegania ptasiej grypie – Decyzja Komisji Nr 2006/135/WEKomisja Europejska, w ślad za Decyzją Nr 2006/115/WE z dnia 17 lutego 2006 r. wydała w dniu 22 lutego 2006 r. kolejną Decyzję Komisji Nr 2006/135/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu we Wspólnocie.

Decyzje wydane przez Komisję, mają moc obowiązującą wprost we wszystkich krajach członkowskich i w związku z tym nie wymagają wdrożenia do krajowego prawa.

Decyzja Nr 2006/135/WE uzupełnia dotychczasowe przepisy dotyczące zwalczania i zapobiegania ptasiej grypie, w zakresie dotyczącym przemieszczania drobiu i produktów drobiarskich, pochodzących ze stref dotkniętych chorobą (strefy ochrony i nadzoru).

Środki uzupełniające, określone w tej decyzji, mają służyć: "wzmocnieniu lokalnych środków zwalczania, regionalizacji danego państwa członkowskiego poprzez odgraniczenie części terytorium dotkniętej chorobą od pozostałego terytorium, oraz zagwarantowaniu wobec sektora drobiu oraz partnerów handlowych bezpieczeństwa produktów wysyłanych z wolnej od choroby części terytorium danego państwa członkowskiego."

W tym celu na kraje członkowskie UE zostały nałożone obowiązki określenia obszarów wysokiego ryzyka i niskiego ryzyka. Nowością jest wprowadzenie pojęcia Obszaru A, zdefiniowanego w art. 1 ust. 3 lit. a) tej decyzji, stanowiącego obszar wysokiego ryzyka, obejmujący strefę ochronną i nadzorowaną, ale obszar tennie jest ograniczony wyłącznie dotych stref.

Podwójnym zabezpieczeniem jest wprowadzone dodatkowo pojęcie Obszaru B [art. 1 ust. 3 lit b)], który ma odgraniczać obszar A odwolnej od choroby części terytorium państwa członkowskiego.

W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia ptasiej grypy, Państwo członkowskie musi tworzyć strefy A i B, w celu zagwarantowania, że żywy drób (pisklęta, odchowany drób, żywiec) i towary drobiarskie (jaja wylęgowe, mięso, jaja i przetwory jajeczne) nie są wysyłane z tych stref do pozostałych państw członkowskich i państw trzecich.

Strefy A i B, stanowią podstawowe kryterium do stosowania ograniczeń w przemieszczaniu ww. produktów drobiarskich lub do udzielania odstępstw.

Producenci, dystrybutorzy i przetwórcy jaj powinni zapoznać się z przepisami określonymi w Art. 7 Decyzji Nr 2006/135/WE - Odstępstwa w odniesieniu do jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi i przetworów jajecznych, który określa procedury dotyczące wysyłki jaj spożywczych zbieranych w gospodarstwach położonych w strefie ochronnej lub w strefie nadzorowanej.

W przypadku zastosowania odstępstw od ograniczeń w przemieszczaniu drobiu i produktów drobiarskich ze stref ochrony i nadzorowanej, świadectwa weterynaryjne i dokumenty handlowe muszą zawierać następującą informację: "Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia określonych Decyzją Komisji 2006/135/WE."

Uwaga!

Znajomość procedur i kryteriów, określonych w Decyzjach Komisji Nr 2006/115/2006 i Nr 2006/135/2006, jest konieczna. Wszystkie podmioty branżowe powinny posiadać wiedzę na temat dopuszczalnych możliwości wprowadzania do obrotu produktów drobiarskich, pochodzących ze stref ochrony i nadzoru, oraz obrotu tymi towarami w ramach stref A i B i poza testrefy.

powrót