top

Aktualności

Nie tylko Francja i Bułgaria mają problem z niedoborem jaj. O trudnej sytuacji donoszą także niemieckie media.


Onet. wiadomości napisał na podstawie Deutsche Welle: „Niemcy mają problem. Rosną ceny jajek”. -
http://wiadomosci.onet.pl/raporty/deutsche-welle-w-onecie/niemcy-maja-problem-rosna-ceny-jajek,1,5060217,wiadomosc.html.

Niemieckie media opisują dramat w przemyśle makaroniarskim i piekarniczym spowodowany brakiem  jaj do przetwórstwa spożywczego.

Sytuację tę spowodowało ograniczenie sprzedaży jaj z klatek konwencjonalnych tylko do przetwórstwa  w kraju producenta.
A można było temu zapobiec korzystając z propozycji przekazanych przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz w październiku 2011 r. do Głównego Lekarza Weterynarii oraz do Ministra Rolnictwa, przed  spotkaniem technicznym przedstawicieli krajów członkowskich UE.

W ramach konsultacji, jak rozwiązać problemy opóźnionej likwidacji klatek w kilkunastu krajach członkowskich, wnioskowaliśmy o:
- Pozwolenie na obrót jajami z niedostosowanych klatek do przetwórstwa w innych krajach członkowskich.
- Ograniczenie obrotu jajami z niedostosowanych klatek przeznaczonych dla konsumenta końcowego (klasa A) – sprzedaż takich jaj tylko w kraju produkcji. 
 
Wniosek Izby został wypracowany na podstawie opinii unijnych ekspertów. Z opinii tych wynikało, że  ograniczenie obrotu jajami z niedostosowanych ferm do przetwórstwa na terytorium kraju produkcji spowoduje poważne zakłócenia na unijnym rynku jaj.

Uzasadnienie wniosku:
- Zamknięcie jaj w kraju pochodzenia i przeznaczenie ich tylko do przetworzenia jest ( z punktu widzenia znaczących różnic w poziomie rozwoju przetwórstwa w poszczególnych krajach członkowskich) sprzeczne z regułami wspólnego rynku.

- Jaja z klatek tradycyjnych –  to najtańszy, wysokiej jakości surowiec do przetwórstwa.

- Ograniczenie obrotu takim surowcem w UE oznacza import jaj o niskiej jakości z krajów trzecich.

- UE dopuszcza import jaj z krajów trzecich – zamiast równoważnych norm produkcji wystarczy napis na opakowaniach: „ metoda chowu – norma niewspólnotowa”.

Obecne braki surowca na rynkach innych krajów członkowskich  to konsekwencja ograniczania eksportu polskich jaj po 1 stycznia 2012 r.  W poprzednich latach polski eksport jaj stanowił poważne źródło zaopatrzenia w surowiec do przetwórstwa spożywczego w innych krajach członkowskich (blisko  80 % z ok. 3 mld sztuk rocznego polskiego eksportu ogółem).

powrót