top

Aktualności

BGŻ komentuje notowania cen na podstawie danych MRiRW oraz GUS.


Agro Tydzień nr 233 z dnia 19 marca 2012 r. :

Wysokie ceny jaj – rynek krajowy
W lutym i na początku marca bardzo szybko rosły ceny jaj konsumpcyjnych.
W ostatnim tygodniu lutego i w pierwszym tygodniu marca jaja drożały po 14% tygodniowo. Obecnie ceny jaj są na niespotykanie wysokim poziomie, choć´ producenci coraz częściej donoszą o ich  stabilizacji. Obliczana przez Bank BGŻ (na podstawie danych MRiRW) średnia cena sprzedaży jaj z zakładów pakowania w drugim tygodniu marca (5-11.03) wyniosła 5,56 PLN/10 szt. Była ona o 63% wyższa niż w ostatnim tygodniu stycznia, kiedy wynosiła 3,41 PLN/10 szt. W tym samym czasie cena jaj do przetwórstwa wzrosła o 76%. Na skutek dużych wzrostów w drugiej połowie ubiegłego roku oraz w lutym-marcu br. ´średnia cena jaj w drugim tygodniu marca była o 116% wyższa niż w tym samym tygodniu przed rokiem, kiedy wynosiła zaledwie 2,58 PLN/10 szt.

Źródłem danych BGŻ jest  ministerstwo rolnictwa – Zintegrowany  System Rolniczych Informacji Rynkowych - Biuletyn „Rynek Jaj Spożywczych” publikowany w każdy czwartek do godz. 13.00. -
http://www.minrol.gov.pl/pol/Rynki-rolne/Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej/Biuletyny-Informacyjne/Rynek-jaj-spozywczych.

Biuletyn ten zawiera następujące dane: 
- ceny sprzedaży jaj w zakładach pakowania jaj z podziałem na klasy wagowe w zł/100 sztuk i ich zmiany w procentach;
- ceny skupu jaj w zakładach przetwórstwa jaj;
- tygodniowe ceny sprzedaży jaj w poszczególnych krajach UE - średnia klasy wagowej  L i M w Euro i walutach krajowych;
- miesięczne ceny jaj w UE w 2012 r. w porównaniu do 2011 r.;
- średnie roczne ceny jaj w UE w Euro i walucie krajowej;
- roczna i maksymalna cena jaj w UE w latach 1996-2011;
- polski handel zagraniczny jajami (eksport, import) w styczniu 2012 r.  (ilość, wartość, struktura geograficzna).

Ceny jaj a wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) - opinia GUS
W lutym wzrost cen jaj w sklepach i na bazarach nie był jeszcze mocno zauważalny. Wg GUS cena detaliczna jaj wzrosła w poprzednim miesiącu zaledwie o 2,5%. Wynika to prawdopodobnie z tego, że w wielu punktach sprzedawane były jeszcze jaja wyprodukowane w styczniu, kiedy ceny były stabilne. Jednak prognozujemy, że obserwowany w lutym i na początku marca wzrost cen jaj w hurcie przełoży się na wzrost cen jaj w detalu w marcu o około 25- 50%. Jeśli ta prognoza sprawdziłaby się oznaczałoby to, że wzrost cen jaj podniesie w marcu cały wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) GUS o 0,11-0,22 punktu procentowego, a wskaźnik ceny żywności o 0,5-0,9 punktu procentowego.

powrót