top

Aktualności

Komisja Europejska o sytuacji unijnego rynku drobiu i jaj dla Komitetu Zarządzającego.


Ostatnie posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych - Sektor Produktów Zwierzęcych odbyło się w dniu 22 marca 2012 r.

Komisja Europejska przedstawiła najważniejsze dane, które stanowią podstawę do ustanawiania i stosowania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej dla sektora drobiu i jaj, między innymi, dopłat do eksportu produktów drobiarskich (jaj wylęgowych, piskląt, jaj spożywczych, przetworów z jaj i mięsa drobiu) na rynki krajów trzecich, służą one również do  ustalania cen referencyjnych tych produktów

Wybrane informacje z danych Komisji Europejskiej:

Sektor drobiu

-  Unijne wstawienia kurcząt w styczniu 2012 r. wyniosły łącznie około 550 mln sztuk i były wyższe o blisko 100 mln sztuk od średniego poziomu wstawień w ostatnich dwóch miesiącach 2011 r. W listopadzie i grudniu ubiegłego roku wielkość miesięcznych wstawień brojlerów kształtowała się na poziomie około 450 mln sztuk.

- Wstawienia piskląt kurzych brojler stanowiły podstawę do określenia miesięcznych prognoz  produkcji mięsa do marca 2012 r. Wysoki poziom produkcji w marcu 2012 r., przekraczający 700 tys. ton ,  jest wynikiem wysokich wstawień  w styczniu br. W porównaniu do marca 2011 r. produkcja ta będzie wyższa o około 50 tys. ton (+8,0%).

Sektor jaj i przetworów z jaj

- W 10 tygodniu 2012 r. odnotowano rekordowa cenę jaj na rynku unijnym – 185 EUR/100kg. W okresie 10 tygodni 2012 r.  średnia unijna cena jaj wzrosła o około 35%. 

- Średnia unijna cena jaj  w lutym 2012 r. wyniosła 150,8 EUR/100 kg. W porównaniu do średniej ceny w styczniu br. jest to wzrost  o 10%. Największy wzrost cen odnotowano w następujących krajach: Niemcy (+ 25%), Polska (+ 19%),  Holandia (+ 15%).

- Z prowadzonego monitoringu cen jaj do przetwórstwa wynika, że wzrost cen jaj do przemysłu przetwórczego w UE postępuje znacznie szybciej niż ceny jaj przeznaczonych bezpośrednio do konsumpcji. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia 2011 r. do 11 tygodnia 2012 r. ceny  jaj kierowanych do przetwórstwa wzrosły o 225%. Dla porównania w tym samym okresie cena jaj konsumpcyjnych (tzw. „Table Eggs”) cena jaj konsumpcyjnych w UE wzrosła o 75%.
Rekordową cenę skupu jaj do przemysłu przetwórczego odnotowano w 9 i 10 tygodniu 2012 r. na poziomie około 220 EUR/100 kg jaj. W  tym samym czasie cena surowca – jaj do przetwórstwa na rynku amerykańskim kształtowała się na poziomie 50-60 EUR/100 kg jaj.

- Wstawienia kurek w całej UE w 2011 r. wyniosły 316,5 mln sztuk i  były niższe o około 45,5 mln sztuk (- 13%.). Wstawienia w styczniu 2012 r. wyniosły - około 32 mln sztuk i były wyższe o około 21% niż w styczniu 2011 r. (26,5 mln sztuk), ale nie przekroczyły poziomu wstawień w styczniu 2010 r.
Podobna tendencja została odnotowana w Polsce. Wstawienia kurek w styczniu 2012 r. wyniosły 2,3 mln sztuk i były również wyższe o około 16%, niż w styczniu 2011 r.

- Z prognoz KE opracowanych dla Komitetu Zarządzającego wynika, że produkcja jaj w okresie siedmiu miesięcy 2012 r. będzie systematycznie spadać, a w lipcu 2012 r. będzie niższa o około 8-9% w porównaniu do poziomu produkcji w styczniu 2012 r.
 


powrót