top

Archiwum

Ochronne szczepienia drobiu we Francji i Holandii


Komisja Europejska wydała, na podstawie najnowszej Dyrektywy Rady Nr 2005/94/WE, Decyzje zezwalające na przeprowadzenie szczepień przeciwko ptasiej grypie na terenie Francji i Holandii.

Teksty dwóch decyzji Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. (2006/147/WE oraz 2006/148/WE) są zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii – podstrona „ptasia grypa”.

Pilotażowy program szczepień obejmuje kaczki i gęsi w trzech zachodnich departamentach Francji oraz kury nioski z wolnych wybiegów i drobiu z hobbistycznych ferm w Holandii.

Zatwierdzenie programu szczepień ochronnych uzależnione jest od spełnienia licznych warunków, w szczególności wymaga to akceptacji programu szczepień przez Komisję Europejską oraz zwiększenia intensywności monitorowania i nadzoru w rejonach objętych szczepieniami.

Kraje, które uzyskały zgodę na przeprowadzenie szczepień w regionach szczególnie narażonych, zobowiązane są do przestrzegania ograniczeń w przemieszczaniu i wysyłaniu żywego drobiu, jaj wylęgowych, piskląt, mięsa i jaj spożywczych do innych państw członkowskich.

Szczepiony drób może być przemieszczany z gospodarstwa macierzystego tylko do takich gospodarstw (tylko na terenie tych krajów), w których także utrzymywany jest szczepiony drób, lub do gospodarstw, które zapewniają całkowite oddzielenie ptaków szczepionych od nieszczepionych.

Z krajów tych nie można wysyłać szczepionego żywego drobiu, jaj wylęgowych czy jednodniowych piskląt pochodzących od szczepionego drobiu.

Świadectwa zdrowia dla żywego drobiu oraz dla jaj wylęgowych i piskląt wysyłanych z Francji i Holandii muszą w związku z tym zawierać adnotację:

„Przesyłka zawiera żywy drób/jednodniowe pisklęta/jaja wylęgowe pochodzące z gospodarstw, gdzie nie przeprowadzono szczepień przeciwko ptasiej grypie.”

Jaja spożywcze pochodzące od zaszczepionych kur z Holandii oraz mięso pochodzące od zaszczepionego drobiu z obydwu krajów, może być wysyłane do innych krajów, pod warunkiem, że w gospodarstwach, z których te produkty pochodzą, prowadzone są regularne kontrole i badania na obecność H5N1, zgodne z wymaganiami określonymi w programach szczepień ochronnych.

Handlowe dokumenty identyfikacyjne towarzyszące przesyłkom takiego mięsa muszą zawierać adnotację: Niniejsza przesyłka spełnia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt określone Decyzją Komisji 2006/147/WE w przypadku Holandii lub Decyzją Nr 2006/148/WE w przypadku Francji.

powrót