top

Aktualności

Konferencja na temat GMO w Sejmie (3.04.2012 r.) – transmisja na żywo w internecie w godzinach od 11.15 do 17.00.


Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2012 r. w sejmie odbędzie się konferencja, pt: "GMO w rolnictwie i produkcji żywności - szanse czy zagrożenia genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt". 
 Konferencja ta ma spełnić funkcję konsultacji społecznych. W programie konferencji przewidziane są, oprócz wystąpień ekspertów z zakresu biotechnologii i państwowych instytutów badawczych i uczelni rolniczych  (IZ, IHiAR, UP, IERiGŻ), także wystąpienia radykalnych przeciwników GMO. Resort rolnictwa jako organizator konferencji poinformował, że cała konferencja będzie transmitowana na żywo w internecie w godzinach od 11.15 do 17.00, za pośrednictwem strony internetowej Sejmu.

Instrukcja ścieżki dostępu do transmisji z konferencji: strona internetowa Sejmu - www.sejm.gov.pl , podstrona Dla mediów - w dolnym pasku strony głównej, dalej: Konferencje prasowe.
W  przypadku oglądania później niż na żywo należy kliknąć na Transmisje archiwalne.

Referaty wygłoszą następujący Profesorowie:
- Ks. Prof. Wojciech Boloz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- Prof. Katarzyna Lisowska – Instytut Onkologii w Gliwicach;
- Prof. Piotr Węgleński – Uniwersytet Warszawski;
- Prof. Janusz Zimny – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin;
- Prof. Sylwester Świątkiewicz – Instytut Zootechniki Kraków;
- Prof. Ludwik Tomiałojć - Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław;
- Prof. Andrzej Kowalski – Instytut Ekonomiki Rolnej, Warszawa.

O rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o paszach napisaliśmy w artykule na naszej stronie internetowej, pt.: "Zakaz pasz GMO – znieść czy przesunąć termin?"
(9.02.2012 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/671 powrót