top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w styczniu i lutym 2012'.


(Analiza własna KIPDiP na podst. danych wstępnych ZSRIR - MRiRW)

Eksport jaj spożywczych (PCN 0 407)

W okresie styczeń – luty 2012 r. wyniósł  31 915 ton i był prawie o  13% wyższy od wielkości eksportu w takim samym okresie 2011 r.

- Pozycję największego rynku zbytu dla krajowego sektora jaj utrzymały Niemcy. W dwóch pierwszych miesiącach 2012 r. nastąpił wzrost polskiego eksportu jaj na ten rynek o około 21% i wyniósł 10 888 ton (34% udział w eksporcie ogółem).

- Po 35% spadku eksportu na rynek holenderski w styczniu br., to jednak już w  lutym br. w porównaniu do stycznia br., odnotowano ponownie jego wzrost o 78%.  W okresie pierwszych dwóch miesięcy br. eksport do Holandii stanowił 23,5% polskiego eksportu ogółem.

- Znaczącym odbiorcą jaj z Polski od stycznia 2012 r. stał się rynek francuski. W okresie dwóch miesięcy br. eksport do Francji był ponad pięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2011 r. Jego wolumen  ukształtował się na poziomie 2 527 ton, plasując się na trzeciej pozycji największych importerów jaj z Polski.

- W porównaniu do dwóch pierwszych miesięcy ubiegłego roku, w 2012 r. odnotowano istotny spadek eksportu jaj do Czech – o 32,4%. Wcześniej Czechy  były dla polskiego sektora jaj  jednym z trzech największych odbiorców.

- Spośród  krajów trzecich, największym odbiorcą był Irak, gdzie trafiło około 3,5%  krajowego eksportu jaj ogółem (1118 ton).

- Wartość jednej tony jaj w eksporcie w okresie styczeń – luty 2012 r. wyniosła 893 EUR/tonę.


Import jaj spożywczych (PCN 0 407)

Od początku 2012 r. odnotowano znaczący spadek importu jaj do Polski. W okresie styczeń – luty br. import ten był mniejszy o 34% od ubiegłorocznego w takim samym okresie.

- Największy spadek importu jaj odnotowano z następujących krajów: Francja (-88,5%), Niemcy (-33,5%),  Czechy (-15,1%).

- W okresie styczeń – luty 2012 r.  najwięcej jaj pochodziło z Holandii (1093 ton) – 40% importu ogółem. W tym okresie import z tego kraju wzrósł o 13%.   

                                                                                   

powrót