top

Aktualności

Dioksyny w jajach ekologicznych.


Branżowe portale (World Poultry, ThePoultrySite, Agra Facts) doniosły o kilku przypadkach stwierdzenia dioksyn w jajach z produkcji ekologicznej w Niemczech:

W NIEMCZECH WYKRYTO WYSOKI POZIOM DIOKSYN W JAJACH
Niemieckie ministerstwo rolnictwa poinformowało, że podczas rutynowej kontroli na fermie
ekologicznej położonej w Nadrenii Północnej-Westfalii wykryto wysoki poziom dioksyn w jajach – od 3 do 6 razy przekraczający dozwolony pułap. Lokalne władze twierdzą jednak, że nie ma zagrożenia dla zdrowia publicznego. Gospodarstwo produkcyjne zostało zamknięte i wstrzymano sprzedaż. Jaja pochodzące z tego gospodarstwa trafiły do sklepów przed dn. 7 marca br., kilka partii jaj wycofano już z rynku. Dzienna produkcja zamkniętego gospodarstwa wynosiła ok. 23 tys. szt. jaj. Obecnie prowadzone jest intensywne dochodzenie dotyczące źródeł skażenia. Badania wykazały, że pasze dla kur na fermie nie były zanieczyszczone dioksynami. W styczniu ubiegłego roku dioksyny zostały wykryte w Niemczech w paszach dla drobiu i świń, zanieczyszczając jaja i mięso. Przyczyną skażenia był wtedy błąd producenta pasz, który użył do ich wytwarzania kwasów tłuszczowych przeznaczonych do celów przemysłowych. Po „aferze dioksynowej” w 2011 r. Niemcy wprowadziły nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące komponentów paszowych.


Źródło: Wiadomości FAMMU/FAPA

DIOKSYNY W JAJACH NA KOLEJNYCH DWÓCH FERMACH NIEMIECKICH
W dn. 5 kwietnia br. niemieckie ministerstwo rolnictwa poinformowało o wykryciu wysokiego poziomu dioksyn w jajach na kolejnych dwóch fermach w Nadrenii Północnej-Westfalii, niedaleko Duisburga. Są to małe gospodarstwa produkcyjne, utrzymujące 120 i 150 szt. kur niosek. Jaja z tych ferm były sprzedawane bezpośrednio konsumentom, nie trafiały do sklepów. Oba gospodarstwa zostały zamknięte, sprzedaż wstrzymano, a miejscowej ludności zalecono nie spożywać jaj pochodzących z tych gospodarstw.
Źródło skażenia jaj nie jest jeszcze znane, jedna eksperci wskazują na pasze dla niosek. Dzień wcześniej obecność dioksyn w jajach stwierdzono na fermie ekologicznej w miejscowości Ostwestfalen-Lippe, również w Nadrenii Północnej-Westfalii. Poziom dioksyn przekraczał sześciokrotnie dopuszczalny limit. Około 7 tys. jaj z tego gospodarstwa trafiło już do sklepów. Niemieckie ministerstwo zaleca, aby nie spożywać jaj ekologicznych oznaczonych kodem producenta: 0-DE-0521041.

Źródło: Wiadomości FAMMU/FAPA

powrót