top

Aktualności

Komisja Europejska o aktualnej sytuacji unijnego rynku drobiu i jaj. Informacja dla Komitetu Zarządzającego.


Ostatnie posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych - Sektor Produktów Zwierzęcych odbyło się w dniu 19 kwietnia 2012 r.

Komisja Europejska przedstawia co miesiąc Komitetowi Zarządzającemu dane, które stanowią podstawę do ustanawiania i stosowania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej dla sektora drobiu i jaj, między innymi, dopłat do eksportu produktów drobiarskich (jaj wylęgowych, piskląt, jaj spożywczych, przetworów z jaj i mięsa drobiu) na rynki krajów trzecich, służą one również do  ustalania cen referencyjnych tych produktów. 

Wybrane informacje z najnowszych danych Komisji Europejskiej:

Sektor drobiu
 
- Unijne wstawienia kurcząt w styczniu 2012 r. , wyniosły łącznie około 550 mln sztuk, były wyższe o około 5% od średnich miesięcznych wstawień w IV kwartale 2011 r. Średnie miesięczne wstawienia w IV kwartale ub. roku wyniosły około 526 mln sztuk.

- Z prognozy produkcji brojlerów do marca 2012 r. wynika wysoki poziom produkcji w marcu (ponad 700 tys. ton) co jest efektem wyższych wstawień w styczniu br. W marcu br. unijna produkcja kurcząt będzie wyższa o ok. 50 tys. ton., od wielkości produkcji w marcu 2011 r.

Sektor jaj i przetworów z jaj

- Najwyższy poziom cen w UE  zanotowany został w 11 tygodniu 2012 r. - średnia cena jaj (klasa M i L) wyniosła 198,5 EUR/100 kg i była wyższa o około 45% od ceny odnotowanej w 1 tygodniu stycznia 2012 r.
Od 12 tygodnia br. nastąpił stopniowy spadek cen jaj w UE. W 13 tyg. 2012 r. cena ta była niższa o około 6% od rekordowego poziomu w 11 tyg. br.

- W marcu średnia cena jaj w UE była wyższa prawie o 28% od średniej ceny w lutym br. Największy wzrost cen jaj w marcu  odnotowano w następujących  krajach członkowskich: Czechy (+58%), Słowacja (+ 51%), Belgia (+45%), Polska (+43%), Holandia (+42%), Niemcy (+39%), Rumunia (+38%), Francja (+32%), Węgry (+31%).

- Dane KE, opracowane w oparciu o stały monitoring sytuacji cenowej na światowym rynku jaj przez firmę konsultingową, wskazują, że od 11 tyg. 2012 r. ceny skupu jaj do przetwórstwa , podobnie jak ceny jaj konsumpcyjnych, zaczęły spadać. W 14 i 15 tygodniu 2012 r.  ceny spadły do poziomu około 130 EUR/100 kg. (-41%),  w porównaniu z rekordem w  9 i 10 tygodniu br. (około 220 EUR/100 kg).

- Komisja Europejska uaktualniła dane dotyczące wielkości wstawień kurek nieśnych w Unii Europejskiej w okresie 2011r.  do stycznia 2012 r. Co prawda, w styczniu 2012 r., wstawienia wyniosły około 30,5 mln sztuk i  były wyższe o około 15%,  niż w styczniu 2011 r. (26,5 mln sztuk), ale i tak były niższe od wielkości wstawień w 2010 r. Łączne wstawienia kurek w całej UE w 2011 r. wyniosły 322,5 mln sztuk. W porównaniu z 2010 r.  były niższe o około 39,5 mln sztuk, tj. o około 11%.
 
- Komisja Europejska, na podstawie wielkości wstawień kurek nieśnych, przedstawiła prognozę miesięcznej unijnej produkcji jaj w skorupkach do lipca 2012 r. Od stycznia 2011 r. obserwuje się stopniowy spadek produkcji jaj spożywczych w UE. W okresie siedmiu miesięcy produkcja jaj będzie systematycznie spadać, a w lipcu 2012 r. będzie niższa o około 8-9% w porównaniu do poziomu produkcji w styczniu 2012 r.

- Unijny import jaj i przetworów z jaj z krajów trzecich w okresie styczeń – luty 2012 r. wzrósł o 51% do poziomu  5 159 ton, w porównaniu do takiego samego okresu w 2011 r. Największym dostawcą na rynek unijny była Argentyna. Import z tego kierunku wzrósł o 168%, a jego udział w imporcie ogółem wyniósł 52%.

- Eksport z UE do krajów trzecich w okresie dwóch pierwszych miesięcy 2012 r.  wzrósł o 28,3% w porównaniu do takiego samego okresu 2011 r. Łącznie unijny eksport w tym okresie wyniósł  42 526 ton. Najwięksi odbiorcy to: Japonia (25%), Szwajcaria (18%), Rosja (11%).

 

powrót