top

Aktualności

Nowe prognozy światowej produkcji drobiu w 2012 r.


"W kwietniu br. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) obniżył o 1% do 87,5 mln ton
poprzednie prognozy z października 2011 r. dotyczące światowej produkcji mięsa drobiu w 2012 r. Niższy niż przewidywano wcześniej poziom wytwarzania jest skutkiem wysokich cen pasz i pozostałych kosztów produkcji. Obniżenie prognoz dotyczy głownie Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Chin, trzech światowych potentatów drobiarskich. W USA poziom produkcji został obniżony o 1% do ok. 19 mln ton i będzie blisko o 2% niższy od ubiegłorocznego, ponieważ nawet rosnące ceny brojlerów nie neutralizują stosunkowo wysokich kosztów pasz.
Produkcja w Brazylii będzie nawet o 2% niższa od zakładanej w październiku ub. r. w wyniku wyższych cen pasz i słabnącego popytu eksportowego wywołanego przewartościowaniem brazylijskiego reala i restrykcjami handlowymi ze strony ważnych importerów. Tegoroczny poziom produkcji w Brazylii (13,8 mln ton) przewyższy jednak ubiegłoroczny o 3%. Obniżenie o 1% szacowanego poziomu produkcji w Chinach do 13,7 mln ton zostało spowodowane wzrostem produkcji i konkurencyjnymi cenami wieprzowiny, a co za tym idzie obawami o nadpodaż i spadek cen mięsa drobiu. Chińska produkcja będzie jednak o 4% wyższa od tej z 2011 r. Podwyższone zostały natomiast o 16% do rekordowych 3,2 mln prognozy produkcji drobiu w Indiach, gdzie wzrostowi sprzyjają rozwój integracji pionowej i rosnące spożycie.

Rekordowo wysoka produkcja (1,9 mln ton), o 4% wyższa od zakładanej uprzednio, będzie miała również miejsce w Argentynie, z uwagi na wzrost popytu wewnętrznego i eksportowego, pomimo wygaśnięcia rządowych subsydiów do produkcji pasz. Kwietniowe prognozy produkcji w UE w 2012 r. obniżono wobec października nieznacznie – o 0,3% do 11,5 mln ton, ponieważ wysokie koszty pasz i niepewna sytuacja gospodarcza ograniczają rozwój sektora. Tegoroczna produkcja drobiu w UE będzie jednak o ok. 1% wyższa od tej z 2011 r.
W stosunku do październikowej prognozy Amerykanie nie przewidują obecnie większych zmian w globalnym eksporcie drobiu w 2012 r. Szacowana wielkość to ok. 10,2 mln ton, o 2,6% wyższa od wysyłek z 2011 r. O ok. 110 tys. ton więcej mięsa drobiu niż przewidywano uprzednio ulokują na rynkach zagranicznych Stany Zjednoczone (3,4 mln ton), będzie to jednak nieznacznie niszy poziom niż w roku ubiegłym. Stosunkowo słaby dolar, globalny wzrost gospodarczy oraz wyższy poziom rosyjskich kontyngentów importowych w porównaniu z październikową prognozą będą sprzyjały wzrostowi eksportu z USA. Niższy niż przewidywano uprzednio (o ok. 150 tys. ton) będzie natomiast poziom wysyłek z Brazylii – 3,4 mln ton. Obniżenie prognoz wynika z niższej konkurencyjności drobiu brazylijskiego na skutek umocnienia wartości reala. Ponadto Rosjanie wprowadzili restrykcje importowe w stosunku do wielu brazylijskich zakładów drobiarskich, a RPA wprowadziła cła antydumpingowe na drób z Brazylii, co również wpłynie na obniżenie eksportu z tego kraju. Pomimo tych ograniczeń, wysyłki brazylijskiego drobiu będą prawdopodobnie o ok. 3% wyższe niż przed rokiem.
"


Źródło: Wiadomości FAMMU FAPA z dn. 4 maja 2012 r., na podst. USDA Livestock & Poultry: World Markets & Trade, kwiecień 2012

Załączone pliki:

  1. Tabela. Światowa produkcja, spożycie i handel mięsem drobiu (tys. ton)
powrót