top

Aktualności

Nie ma możliwości substytucji białka GMO.Najważniejsze argumenty gospodarcze zebrał Bank Gospodarki Żywnościowej w opracowaniu z marca 2012 r., pt: „Wpływ wdrożenia zakazu stosowania GMO w żywieniu zwierząt na sektor żywca w Polsce i wzrost cen żywności”. - http://analizy.bgz.pl/files/analysis/3ff95842990fadc4156f731af7699537.pdf .


Eksperci wykazali, że nie ma możliwości substytucji białka GMO innymi surowcami białkowymi.

powrót