top

Aktualności

To nie drób jest fałszowany, fałszywe są treści zawarte w tym artykule – wniosek Inspekcji JHARS o sprostowanie fałszywych treści w artykule „Wciskają nam fałszowany drób” (dziennik „FAKT” 16.05.2012 r.).


Główny Inspektor Jakości  Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, którego wypowiedź na temat wyników kontroli  tej Inspekcji  w 24% zakładów drobiarskich wykorzystana została w tym artykule, powołując się na prawo prasowe, wystosował do  Redakcji „FAKT-u”  wniosek o publikację odpowiedniego sprostowania. 

Tekst tego sprostowania zamieszczony został na stronie internetowej Inspekcji JHARS do  Redakcji FAKT. -
http://www.ijhar-s.gov.pl/news/items/sprostowanie-do-artykul-zamieszczonego-w-fakcie-dnia-16052012-roku-wciskaja-nam-falszywy-drob.html.

W podsumowaniu sprostowania Główny Inspektor JHARS stwierdził ,  że: „Informacje zawarte w artykule „Wciskają nam fałszowany drób” są nierzetelne, wprowadzające Czytelnika w błąd. Przedstawienie wyników kontroli w powyższy sposób może być zrozumiane jako próba nawoływania do bojkotu polskiej żywności. Pragnę stanowczo podkreślić, że jakość handlowa polskiej żywności jest bardzo dobra. Przedstawienie branży drobiarskiej tylko przez pryzmat nielicznych producentów fałszujących żywność jest nieuzasadnione i naganne.”

Jednak fałszywe treści z artykułu w FAKT zdążyły już tego samego dnia przedrukować inne media w artykułach pt. : „Tak wciskają nam fałszowane kurczaki”, między innymi,  Portal Wirtualna Polska
http://media.wp.pl/kat,1022945,wid,14488938,wiadomosc.html?ticaid=1e751 ; www. lubimy to i „ Gazeta Polska "

Sytuacja ta potwierdza opinie ekspertów od mediów, że niestety dobra informacja przebija się do mediów trudniej niż zła, a to ta zła kształtuje opinię społeczną. Naruszony wizerunek trudno będzie naprawić.

powrót