top

Aktualności

Nie uciekniemy przed paszami GMO – oświadczył wiceminister rolnictwa – A. Butra.


Do Sejmu wpłynął pod koniec kwietnia poselski projekt ustawy w sprawie przesunięcia  o cztery lata (do 1 stycznia 2017 r.) terminu zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt gospodarskich. - 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-214-2012/$file/7-020-214-2012.pdf 
Uzasadnienie   projektu złożonego przez grupę posłów PO, jest identyczne  z  uzasadnieniem projektu rządowego  z lutego 2012 r. , który został wycofany z konsultacji społecznych bez podania przyczyn. 

 Sprawdził więc się scenariusz Gazety Wyborczej.  Redaktor Krystyna Naszkowska skomentowała to następująco  w artykułach, pt: „GMO, czyli ucieczka przed nową akta”,  „GMO to nie samo zło” (GW, 2 marca 2012 r.). Autorka podejrzewała, że:
„Panowie (premier z ministrem rolnictwa) obawiając się protestów społecznych przeciwko GMO, uradzili , że umyją ręce w tej sprawie. Szybko wycofają swój projekt ustawy, a ponieważ jest to ustawa potrzebna (a nawet konieczna), to własny projekt (identyczny z rządowym) zgłoszą posłowie Platformy. Będzie więc to projekt poselski , a nie rządowy. I wilk syty i owca cała. Jeśli te spekulacje są słuszne to w Sejmie czeka nas nielicha awantura z przepchnięciem poselskiego projektu. Ustawa jednak pewnie przejdzie, bo łatwo wykazać  jaką katastrofą dla polskiej gospodarki skończyłoby się jej odrzucenie."


O poselskim projekcie zmiany ustawy o paszach poinformował Agro News - http://www.agronews.com.pl/pl/12,55,12509,8,2,ministerstwo_
rolnictwa_nie_uciekniemy_od_gmo.html
.

Więcej informacji w artykułach na naszej stronie internetowej:
- „Zakaz pasz GMO – znieść czy przesunąć termin?" (9.02.2012 r.)  -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/671.
-  „Zakaz pasz GMO należy znieść” (10.04.2012 r.)  - 
http://www.kipdip.org.pl/article/id/694.
- „Nie ma możliwości substytucji białka GMO” (11.05.2012 r.)  -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/701.
- „Rynek Pasz nr 31/2012 potwierdza argumenty sektora drobiu i pasz w sprawie zniesienia zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt” (11.05.2012 r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/702.

powrót