top

Aktualności

Instytut ERiGŻ - PIB ocenia krajowy sektor drobiu i jaj.


W maju 2012 r. opublikowana została najnowsza analiza rynkowa – Rynek Drobiu i Jaj nr 41. Opracowanie zawiera podsumowanie sytuacji w 2011 r. i prognozę na 2012 r. 

Sektor mięsa drobiu:

Produkcja
-  Produkcja żywca drobiu w 2011 r. – 2 037 tys. ton , w tym: kurczęta brojlery – 1 450 tys. ton (udział w produkcji około 77%), indyki – 339 tys. ton. Prognoza produkcji żywca ogółem na 2012 r.– 2 160 tys. ton.

- Produkcja mięsa drobiu w 2011 r. – 1 426 tys. ton – wzrost o 3,8% w stosunku do 2010 r. Prognoza na 2012 r. – 1 510 tys. ton. (wzrost o 6%),

Polski handel zagraniczny w 2011 r.
- Eksport ogółem– 482 tys. ton – wzrost o 5% w stosunku do 2010 r. Udział eksportu w produkcji – 34%.

- Import ogółem (mięso, przetwory, drób żywy)– 93 tys. ton, w tym import mięsa drobiowego 31,1 tys. ton (niższy o 6% od 2010 r.).  Udział w konsumpcji – 9%.

Spożycie mięsa drobiu
- Spożycie wewnętrzne ogółem – 1037 tys. ton

- Spożycie na mieszkańca – 26,5 kg (wzrost o 3,2% )

- Udział mięsa drobiowego w całkowitym spożyciu mięsa – 34,3% (wzrost o 1 pkt. proc.)

Sektor jaj spożywczych:
- Produkcja – 520 tys. ton (spadek o 7%)

- Prognoza produkcji na 2012 r. – 460 tys. ton (spadek o 12%)

- Eksport – 183 tys. ton (wzrost o 10%)

- Import – 26 tys. ton (wzrost o 18%)

- Spożycie w sztukach/ mieszkańca – 196 sztuk/mieszkańca

- Prognozowane spożycie w 2012 r. - spadek do 185 sztuk/mieszkańca (-6%)
powrót