top

Aktualności

Spadek krajowego pogłowia kur nie „wygasił” eksportu jaj spożywczych.


Polski eksport jaj spożywczych (CN 0407)

W  okresie pierwszych czterech miesięcy  2012 r. nie zanotowano spadku  eksportu jaj spożywczych. Eksport ten wyniósł 61 015 ton i był o 2,2% wyższy od jego wolumenu w analogicznym okresie 2011 r.  Średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj w tym okresie wyniosła 1 313 EUR/tonę. 

W poszczególnych miesiącach eksport wyniósł:
-  styczeń – 13 357 ton.
-  luty – 18 558 ton, wzrost o około 39% w porównaniu do stycznia.
- marzec – 13 859 ton, spadek o 25% w porównaniu do lutego.
- kwiecień – 15 241 ton, wzrost o 10% w porównaniu do marca.

Nadal  ponad 80% krajowego eksportu kierowane jest na rynki krajów członkowskich UE. Jednak w konsekwencji zmian w  krajowym i unijnym sektorze jaj  po 1 stycznia 2012 r. zmieniła się także  struktura geograficzna eksportu.
Od początku roku wzrósł eksport jaj na rynek niemiecki  (37% udział w eksporcie ogółem), a jego wielkość wyniosła 22 618 ton. W porównaniu do  2011 r. jest to wzrost o około 19%.
Drugim największym odbiorcą produktów tego sektora pozostała Holandia, gdzie trafiło 15% polskiego eksportu jaj i ich przetworów. Od początku roku sprzedano na ten rynek 14 053 ton, czyli o 1,5% więcej niż w 2011 r.
W 2012 r. Francja stała się trzecim największym importerem jaj z Polski. Sprzedaż jaj na rynek francuski wzrosła w okresie czterech miesięcy br. aż trzykrotnie w porównaniu do takiego samego okresu ubiegłego roku i wyniosła 4 676 ton.
Natomiast Czechy, które do tej pory plasowały się w grupie trzech największych odbiorców jaj z Polski, zmniejszyły od początku stycznia br.  ich import o ponad połowę  (53%).  Podobną tendencję spadku  eksportu jaj (-27%) zaobserwowano w Słowacji, która była do tej pory jednym z naszych  najważniejszych odbiorców. 

Spośród krajów trzecich największym importerem pozostaje Irak, dokąd wywieziono w ciągu czterech miesięcy br.  1 118 ton jaj spożywczych – jest to około 2% polskiego eksportu ogółem.

Import jaj spożywczych (CN 0407)

Od początku 2012 r. obserwuje się spadek importu  jaj do Polski (- 40%), który wyniósł 4 416 ton.  Nadal największymi dostawcami jaj na nasz rynek pozostaje Holandia i Niemcy, aczkolwiek zmniejszył się import także z tych krajów. . W okresie styczeń – kwiecień br.  import z Holandii zmniejszył się o 40%, z kolei z Niemiec o 28,5%.

W handlu zagranicznym jajami spożywczymi w okresie od stycznia do kwietnia 2012 r. saldo dodatnie osiągnęło poziom poziom 68 378 mln EUR

powrót