top

Aktualności

Ceny jaj w czerwcu ustabilizowały się.


Od trzech tygodni (22- 24 tydzień 2012 r.) Zintegrowany System Rolniczych Informacji Rynkowych notuje stabilny poziom cen jaj w zakładach pakowania jaj. Średnie ceny jaj klasy L utrzymują się na takim samym  poziomie jak w  ostatnim tygodniu maja (ok. 38,00 zł / 100 szt), a ceny jaj klasy M wzrosły w tym okresie do poziomu 37,60 zł/100 szt (w ostatnim tygodniu maja wynosiły 35,90 zł/ 100 szt).   

Podobna tendencja występowała w skupie jaj do przetwórstwa. Tygodniowe ceny ustabilizowały się na poziomie od 3956 zł do 3929 zł /tonę. W ostatnich czterech tygodniach wahania cen skupu jaj są niewielkie i wynoszą od - 0,9 do +2%.
powrót