top

Aktualności

Komisja Europejska domaga się „wygaszenia produkcji” w niedostosowanych fermach kur.


W tym celu wydała w dniu 21 czerwca 2012 r. ostrzegawczy komunikat prasowy  pt.” Dobrostan Zwierząt: Komisja ponownie wzywa 10 państw członkowskich do wdrożenia zakazu stosowania klatek dla kur nieśnych.”

Tekst  komunikatu w pliku poniżej artykułu.

Komisja Europejska informuje w tym komunikacie, że przesłała w dniu 21.06.2012 r. tzw. "uzasadnione opinie" do dziesięciu państw członkowskich (Belgii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Węgier, Holandii, Polski i Portugalii) które nie wycofały do tej pory nieulepszonych klatek.. Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem w Komunikacie KE, że wszystkie 10 państw miało 12 lat na dostosowanie do wymagań dyrektywy. W przypadku Polski, czas ten był krótszy o 5 lat i można go liczyć dopiero od dnia uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej.

Przesłanie "uzasadnionej opinii" to kolejny etap postępowania (w ramach procedur obowiązujących w UE) przed skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.  
 Komisja Europejska uważa, że: "państwa członkowskie, które w dalszym ciągu zezwalają na stosowanie klatek nieulepszonych, stawiają w niekorzystnej sytuacji te przedsiębiorstwa, które dokonały inwestycji, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami." 
Komisja przypomina, że: "państwa członkowskie będą musiały dopilnować, aby wszystkie zakłady, które w dalszym ciągu stosują nieulepszone klatki, zostały przekształcone lub zamknięte."

„Wygaszanie produkcji” w polskich fermach odbywa się według  opracowanego przez Inspekcję Weterynaryjną Planu działań z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczącego stopniowej likwidacji produkcji w klatkach niewzbogaconych.  Zgodnie z tym planem, produkcja w niedostosowanych fermach może być prowadzona tylko do końca cyklu nieśności stad kur, ale nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2012 r.
Szczegółowe terminy zakończenia produkcji w poszczególnych niedostosowanych fermach/obiektach zostały wyznaczone w decyzjach administracyjnych, wydanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w styczniu 2012 r. Od lutego,  Powiatowi Lekarze Weterynarii co miesiąc kontrolowali postęp w wygaszaniu produkcji/likwidacji kur w klatkach nieulepszonych. Fermy niedostosowane nie mogły być już zasiedlane.
 

Załączone pliki:

  1. Komunikat KE.
powrót