top

Aktualności

Niemcy znowu mają problem z dioksynami w jajach


Niemcy – kolejny przypadek  dioksyn w jajach
Niemieckie ministerstwo rolnictwa poinformowało o kolejnym przypadku wykrycia dioksyn w
jajach. Substancje o wyższym niż dopuszczalny poziomie znaleziono podczas rutynowej kontroli w gospodarstwie liczącym 12 tys. szt. niosek z powiatu Emsland w Dolnej Saksonii. Fermę poddano kwarantannie, a jaja wycofano ze sprzedaży. Poprzednie przypadki dioksyn w niemieckich jajach miały miejsce w kwietniu i maju br. na fermach w Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii. W styczniu ubiegłego roku dioksyny zostały wykryte w Niemczech w paszach dla drobiu i świń, zanieczyszczając jaja i mięso. Przyczyną skażenia był wtedy błąd producenta pasz, który użył do ich wytwarzania kwasów tłuszczowych przeznaczonych do celów przemysłowych. Po „aferze dioksynowej” w 2011 r. Niemcy wprowadziły nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące komponentów paszowych.
(Źródło: FAPA/FAMMU na podst. World Poultry z dn. 21.06.12)

O wcześniejszych przypadkach stwierdzenia w Niemczech szkodliwych dla zdrowia dioksyn pisaliśmy w następujących artykułach na stronie Krajowej Izby:
- „Dioksyny w jajach ekologicznych” (17.04.2012 r.) –
http://www.kipdip.org.pl/article/id/697
- „Szkodliwe dla zdrowia dioksyny  w niemieckich paszach i produktach drobiarskich” (11.01.2011 r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/558
- „Niemcy – dioksyny w jajach i  paszach dla drobiu i trzody”  (11.01.2011 r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/557
-„Bezpieczeństwo zdrowotne jaj, a systemy utrzymania kur” (17.05.2010 r.) – 
http://www.kipdip.org.pl/article/id/494

Normy dopuszczalnych zawartości dioksyn i PCB dla jaj spożywczych zostały określone w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszeń w środkach spożywczych.
Od 1 stycznia 2012 r. Unia Europejska zweryfikowała  przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn w jajach kurzych i wyrobów z jaj, sumy dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn.
Zmiany zostały wprowadzone  rozporządzeniem nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn, polichlorowanych bifenyli o działaniu podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o działaniu niepodobnym do dioksyn w środkach spożywczych (Dz. U. L 320/18).
W całej Unii Europejskiej obowiązuje jednolity system monitoringu występowania dioksyn.


powrót