top

Archiwum

Stada zarodowe i reprodukcyjne kaczek i gęsi nie muszą być zamknięte w kurnikachOd 28 marca 2006 r. stada zarodowe i reprodukcyjne kaczek i gęsi mogą być utrzymywane na otwartejprzestrzeni pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U Nr 50, poz. 369).

Te wymagania to trwałe oznakowanie drobiu umożliwiające jego identyfikacje; ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni do 6 godz. dziennie oraz zabezpieczenie karmideł i poideł przed dostępem dzikich ptaków.

Właściciele kaczek i gęsi muszą zapewnić stały dozór zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami; uniemożliwić dostęp do otwartych zbiorników wodnych; stosować urządzenia do odstraszania dzikich ptaków. Obowiązuje również przeprowadzenie badań klinicznych w stadzie przed wypuszczeniem go na otwartą przestrzeń i kontynuowanie tych badań raz w miesiącu oraz wykonanie badań laboratoryjnych co dwa miesiące w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7.

Dotychczasowy zakaz utrzymywaniatego drobiuna otwartej przestrzeni został zniesiony na wniosek producentów,na podstawienastępującego uzasadnienia:

"Dla ptaków z tych stad brak dostępu do w pełni otwartej dużej przestrzeni oznacza zdecydowane pogorszenie warunków bytowania. Jednocześnie wywołuje u nich silny stres, skutkujący zarówno wystąpieniem agresji powodującej intensywne wzajemne wydziobywanie piór, a nawet kanibalizm, jaki drastycznym pogorszeniem parametrów użytkowości, takich jak nieśność, zapłodnienie, wylęgowość, niezwykle istotnych z uwagi na prace hodowlane prowadzone w tych stadach."

powrót