top

Aktualności

Zakaz pasz GMO należy znieść. Tak uważa MSZ.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało 3.07.2012 r. w tej sprawie jednoznaczną opinię dla Kancelarii Sejmu.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp databaseName=ORKA/SEJM/PL!!Druki7ka.nsf&documentId=CC922E5357DB4361C1257A33003A8362&action=openDocument 

Zdaniem MSZ,  zarówno poselski projekt ustawy o odroczenie o 4 lata terminu zakazu pasz GMO (druk sejmowy 457), jak i poprawki zgłoszone przez Kluby Parlamentarne, podczas II czytania tego projektu ustawy (PIS - odroczyć zakaz do 31 stycznia 2013 r., a Ruch Palikota - odrzucić projekt ustawy), są niezgodne z prawem traktatowym.
Zdaniem MSZ: "Jedynym rozwiązaniem zgodnym z prawem Unii Europejskiej jest całkowite uchylenie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych, zawartego art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach."
 
Marszałek sejmu uzależnił dalsze prace legislacyjne od opinii MSZ: „Sejm przystąpi do trzeciego czytania na następnym posiedzeniu Sejmu po doręczeniu tekstu poprawki i opinii MSZ o jej zgodności w prawem Unii Europejskiej.”
W obecnej sytuacji, jedynym racjonalnym rozwiązaniem byłoby pilne złożenie w sejmie  rządowego projektu zmiany ustawy o paszach w sprawie uchylenia zakazu pasz GMO.

Krajowa Izba  przekazała do Kancelarii Sejmu swoją opinię dotyczącą poselskiego projektu ustawy w dniu 12 czerwca 2012 r. do Kancelarii Sejmu. Opinia ta zawierała wniosek o zniesienie zakazu pasz GMO. Tekst tej opinii znajduje się w pliku pod artykułem „ Odroczenie zakazu pasz GMO sprzeczne z prawem UE.” (19.06.2012 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/712 .

powrót