top

Aktualności

Niemcy – kolejny, ósmy przypadek dioksyn w jajach


W dn. 9 lipca br. niemieckie służby ds. bezpieczeństwa żywności poinformowały o kolejnym, już ósmym w tym roku przypadku wykrycia dioksyn w jajach w Niemczech. Substancje o wyższym niż dopuszczalny poziomie znaleziono podczas rutynowej kontroli w gospodarstwie drobiarskim niedaleko Loehnberga w Hesji. Jaja są wycofywane ze sprzedaży. Poprzednie przypadki dioksyn w niemieckich jajach miały miejsce od kwietnia na fermach w Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii.
W styczniu 2011 r. dioksyny zostały wykryte w Niemczech w paszach dla drobiu i świń, zanieczyszczając jaja i mięso. Przyczyną skażenia był wtedy błąd producenta pasz, który użył do ich wytwarzania kwasów tłuszczowych przeznaczonych do celów przemysłowych. Po „aferze dioksynowej” w 2011 r. Niemcy wprowadziły nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące komponentów paszowych oraz zwiększono częstotliwość kontroli w gospodarstwach.

Źródło: FAPA/FAMMU na podst. World Poultry z dn. 11.07.12

Ryzyko występowania dioksyn w jajach zwiększa się wraz ze wzrostem pogłowia kur na wolnych wybiegach i rozwojem produkcji ekologicznej.
Informacje na ten temat na naszej stronie internetowej w artykule, pt.: „Kury "szczęśliwe", ale zagrożenie dla konsumentów. Jaja ekologiczne znów z rakotwórczymi dioksynami” (2.07.2012 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/717. 
powrót