top

Aktualności

Sejm uznał racje gospodarcze w sprawie pasz GMO.


 Posłowie uchwalili 13 lipca 2012 r. odroczenie zakazu pasz GMO o 4 lata tj. do 1 stycznia 2017 r.
Większość posłów przekonały argumenty przedstawione w uzasadnieniu do poselskiego projektu zmiany ustawy o paszach. Wbrew twierdzeniom przeciwników GMO, zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt narusza interesy polskich rolników, przetwórców, eksporterów, a także konsumentów.

Potwierdził to w swoim wystąpieniu w sejmie wiceminister rolnictwa - Andrzej Butra:
"Zakaz dla soi spowoduje, że nasze produkty przestaną być konkurencyjne. Będziemy wtedy odpowiednio stratni, nasi producenci poniosą ewidentną stratę. Cała Europa stosuje te produkty i dopóki nie będzie jednolitej polityki Unii Europejskiej wobec GMO, nie możemy sobie pozwolić na zakaz stosowania tych pasz, gdyż, jak tu już wcześniej było powiedziane, towary sprowadzone z Niemiec, z Holandii – oczywiście towary pochodzenia zwierzęcego – są skarmiane tą paszą. Tak że nie ma możliwości rozróżnienia, czy jest coś wolne od paszy karmionej paszą GMO, czy nie."
 
Posłowie nie uwzględnili opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych przesłanej  3.07.2012 r. do Kancelarii Sejmu. Zdaniem MSZ: "Jedynym rozwiązaniem zgodnym z prawem Unii Europejskiej jest całkowite uchylenie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych, zawartego art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach."
Ustawa o zmianie ustawy o paszach została przekazana do rozpatrzenia przez Senat.
 
Niniejsza informacja została opracowana na podstawie sprawozdania stenograficznego z debaty nad projektem zmiany ustawy o paszach podczas 18 posiedzenia sejmu w dniu 13.07.2012 r , str. 199- 203)
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/BDDABD0B7C609026C1257A3A0059C7BF/%24File/18_c_ksiazka.pdf

Źródło: komentarz własny KIPDiP


powrót